Rezultati OTP Grupe za prvih devet mjeseci 2021. godine

U prvih devet mjeseci ove godine poslovanje OTP Grupe se odvijalo sukladno očekivanjima te je zabilježilo rast:

• S obzirom na rast volumena kredita od 11 %  od početka godine (stupanj 1+2), kreditni portfelj bi se mogao povećati za oko 15 % (prilagođeno za tečajne promjene) do kraja ove godine.

• U slučaju da se nastavi smanjenje troška rizika,  prilagođeni ROE za 2021. mogao bi biti između 18 i 20 %.

Uprava mađarske OTP banke se obvezuje na isplatu dividende, uključujući iznos dividende od 119 milijardi forinti za 2019. i 2020. godinu, koja je već isključena iz temeljnog kapitala. Što se tiče dividende koja će se isplatiti nakon financijske godine 2021., mađarska banka je do sada rezervirala 64,8 milijardi forinti.

Devetomjesečna konsolidirana prilagođena dobit od 373,6 milijardi forinti premašila je bazno razdoblje za 61 %. Ukupni volumen od prilagođenih stavki u prvih devet mjeseci ove godine iznosio je -38,3 milijarde forinti unutar računovodstvene dobiti od 335,3 milijarde forinti (nakon oporezivanja), od čega je -7,2 milijardi forinti knjiženo u trećem tromjesečju.

Glavne stavke bile su sljedeće:

• -9,2 milijardi forinti u vezi s mađarskim moratorijom na plaćanje (nakon oporezivanja).

• -4,6 milijardi forinti kao učinak akvizicija (nakon oporezivanja) koji se uglavnom odnosio na troškove integracije banaka u Srbiji, Sloveniji i Bugarskoj.

• +6,4 milijardi forinti vezano za ugovor o zamjeni vlastitih dionica između MOL-a i OTP-a, budući da je ažuriran model izračuna za učinak cijene dionica i praksa isplate dividende.

Na temelju konsolidirane prilagođene dobiti za prvih devet mjeseci u iznosu od 373,6 milijardi forinti, prilagođeni ROE za to razdoblje iznosio je 18,8 % (+5,7 postotnih bodova na godišnjoj razini). Osim rumunjske podružnice, devetomjesečna dobit svih inozemnih podružnica premašila je rezultate za cijelu 2020. godinu. Doprinos stranih podružnica dobiti povećan je 4 postotna boda na godišnjoj razini na 52 %.

U prvih devet mjeseci 2021., OTP Grupa je ostvarila 483,5 milijardi forinti operativne dobiti (+22 % na godišnjoj razini). Ukupni prihod porastao je za 10 % na godišnjoj razini  uz rast neto prihoda od kamata za 8 %, dok je neto prihod od naknada i provizija rastao još više, za 13 %. Ostali neto nekamatni prihodi porasli su za 23 % na godišnjoj razini.

Unatoč tome što je devetomjesečna neto kamatna marža dodatno smanjena (u prvih 9 mjeseci 2021. za 3,47 baznih poena na godišnjoj razini), dinamika pada bitno je smanjena u usporedbi s prošlogodišnjim trendovima te pokazuje  znakove stabilizacije u posljednjim tromjesečjima. Unatoč nižoj neto kamatnoj marži, neto prihod od kamata, usklađen za valutu i prodaju slovačke banke porastao je za 10 % u odnosu na prethodnu godinu zbog snažnog povećanja volumena prihodujućih kredita. Jača poslovna aktivnost u kombinaciji s većim volumenom transakcija pozitivno je utjecala i na neto prihod od provizija i naknada. Unatoč snažnoj poslovnoj aktivnosti, nominalni operativni troškovi na razini grupe su u prvih devet mjeseci u osnovi ostali jednaki, iako je reklasifikacija mađarskog lokalnog poreza na poslovanje i doprinosa za inovacije (IPA) iz troškovne linije u porez na dobit također uzela danak. Prilagođeno za IPA i prodaju slovačke podružnice, valutno usklađeno povećanje na godišnjoj razini iznosilo bi 6,1 %. Omjer troškova i prihoda u devet mjeseci pao je ispod 50 %.

U trećem tromjesečju 2021. OTP Grupa zabilježila je 127,3 milijardi forinti prilagođene dobiti nakon oporezivanja, što predstavlja pad od 1 % u odnosu na prethodno tromjesečje. Prilagođeni ROE za razdoblje iznosio je 18,3 %.

Slično kao u posljednja dva tromjesečja, dobit prije rezerviranja pokazala je zadovoljavajući učinak (+9 % u odnosu na prethodno tromjesečje, valutno usklađeno) pri čemu su sve članice Grupe pokazale poboljšanje rezultata u odnosu na prethodno tromjesečje.

Uz iznimku rumunjske podružnice, sve ostale članice grupe zabilježile su pozitivne rezultate u trećem tromjesečju te se u većini slučajeva dobit nakon oporezivanja poboljšala u odnosu na prethodno tromjesečje. Doprinos stranih podružnica dobiti u trećem tromjesečju iznosio je 53 % i ostao je nepromijenjen u odnosu na prethodno tromjesečje, ali se povećao na godišnjoj razini za 4 %.

Pozitivno je da je slično kao u prethodnim tromjesečjima konsolidirana neto kamatna marža ostala stabilna (treće tromjesečje: 3,46 %,  - 2 bp na kvartalnoj razini). Među glavnim članicama grupe, došlo je do marginalne pada neto kamatne marže u OTP matičnoj banci, kao i u podružnicama u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, dok je u Bugarskoj ona ostala ravnomjerna, a u Ukrajini i poboljšana. Niža neto kamatna marža u Rusiji u odnosu na prethodno tromjesečje obrazložena je povećanjem troškova financiranja i strukturnim promjenama unutar kreditne knjige. Unatoč višim stopama, pozitivan utjecaj ostao je prigušen zbog toga što se korekcija cijena kredita temeljena na kretanju tromjesečnog i šestomjesečnog BUBOR-a odvija s određenim vremenskim odmakom. Također, snažan priljev depozita je omogućio snažan rast aktive, ali i i negativno utjecao na kretanje neto kamatne marže.

Značajan porast prihoda od provizija i naknada na kvartalnoj razini definitivno se objašnjava jačanjem poslovne aktivnosti i većim obujmom transakcija: u trećem tromjesečju hrvatska je podružnica zabilježila izvanredan rezultat (+21 % u odnosu na prethodno tromjesečje), nakon uspješne turističke sezone, dok je OTP Core također zabilježio zadovoljavajuće rezultate (+9 % u odnosu na prethodno tromjesečje). Operativni rashodi neznatno su porasli u odnosu na prethodno tromjesečje (+1 %); sve tri glavne stavke troškova porasle su u trećem tromjesečju. Kao rezultat toga, u trećem tromjesečju omjer troškova i prihoda poboljšao se za 2,1 postotnih bodova u odnosu na prethodno tromjesečje na 47,2 %.

U trećem tromjesečju se nastavio stalan rast volumena konsolidiranih kredita, uz valutno usklađenje (stupanj 1+2): nakon rasta od 5 % u prethodnom tromjesečju povećao se za 4 % na tromjesečnoj razini. Kao rezultat toga, povećanje volumena prihodujućih kredita od početka godine dosegnulo je 11 % (+1,421 milijardi forinti). Godišnja ekspanzija pokazala je sličnu dinamiku. Tijekom prvih devet mjeseci, od najvećih članica grupe, najbrži je rast kredita zabilježen u ukrajinskom, rumunjskom i mađarskom poslovanju (+31 %, 17 % i 15 %). Mađarski moratorij na otplatu kredita imao je 1 % pozitivan utjecaj na volumen konsolidiranog portfelja, dok je u OTP Core-u pridonio rastu kredita za oko 3 %.

Dok je u trećem kvartalu rast volumena u tri članice grupe ostao stabilan (+10, 7 i 5%), ruska se kreditna knjiga također iznimno povećala (+8 % na tromjesečnoj razini). Takav skok je uglavnom uzrokovan ekspanzijom auto kredita i izloženosti prema trgovačkim društvima, dok su POS, gotovinski krediti i kreditne kartice tek umjereno rasli. Osim stagnirajućih volumena u Sloveniji i neznatnog pada u Crnoj Gori, u drugim su zemljama krediti nastavili rasti.

Što se tiče glavnih segmenata kredita, tijekom prvih devet mjeseci konsolidirana korporativna izloženost, valutno usklađena, porasla je za oko 10 %, dok su potrošački i leasing krediti porasli za po 11 %, a hipotekarni portfelj za 12 %. Od pojedinačnih učinaka, mađarska potrošačka knjiga porasla je za 25 % od početka godine, korporativni portfelj za 14 %, a hipotekarni krediti za 11 %.

Omjer trećeg kvartala prema MSFI 9 bio je 5,2 %, -0,2 pp u odnosu na prethodni kvartal (-0,5 pp u odnosu na prethodnu godinu). Vlastita pokrivenost 1., 2. i 3. stupnja iznosila je 1,1%, 10,4% i 64,4%. Do kraja trećeg tromjesečja 2021. materijalno sudjelovanje u moratoriju na plaćanja među članicama grupe bilo je samo u Mađarskoj, no čak je i tamo omjer pokazao opadajući trend s 24,0 % u OTP Core-u i Merkantil grupi (u odnosu na 28 % u drugom tromjesečju). Do 31. listopada 2021. omjer sudjelovanja iznosio je 6,8 % i 1,0 % bruto portfelja građana i poslovnih subjekata u OTP Core-u u slučaju klijenata koji su se odlučili za produženi moratorij. U Merkantil grupi taj je omjer iznosio 1,0 %. U drugim zemljama, gdje je omjer sudjelovanja bio značajan, nije došlo do značajnog pogoršanja kreditne kvalitete, omjer 3. stupnja poboljšao se u odnosu na prethodno tromjesečje tim područjima

Depoziti prilagođeni tečaju porasli su za 6 % u odnosu na prethodno tromjesečje, tako da su iznosi od početka godine porasli za 10 % ili 1 813 milijardi forinti. Kao rezultat toga, u trećem tromjesečju ponovno se vratio trend koji je uočen tijekom mnogih tromjesečja i privremeno prekinut u drugom tromjesečju: u apsolutnom iznosu, ekspanzija volumena depozita nadmašila je rast kredita. Volumen mađarskih depozita snažno je porastao u trećem tromjesečju za 8 % u odnosu na prethodno tromjesečje(+710 milijardi forinti).

Kao rezultat toga, konsolidirani neto omjer kredita i depozita smanjen je sa 77,1 % na 75,6 % u odnosu na prethodno tromjesečje.

Opseg ukupnih troškova rizika u trećem tromjesečju dosegao je 25 milijardi forinti, dok je u prvih devet mjeseci ove godine iznosio 43,2 milijarde forinti, što je smanjenje u odnosu na 135,9 milijardi forinti u istom razdoblju lani. Značajno povećanje u trećem tromjesečju u odnosu na prethodno tromjesečje uglavnom je rezultat jednokratnih i metodoloških prilagodbi.

Na kraju rujna 2021. bruto operativne rezerve likvidnosti Grupe iznosile su 8,2 milijardi eura u protuvrijednosti (-0,4 milijarde eura u odnosu na prethodno tromjesečje).

Na kraju trećeg tromjesečja 2021.godine, omjer konsolidiranog redovnog osnovnog kapitala Tier1 u okviru konsolidacije prema MSFI-u iznosio je 15,4 % (-0,5 pp u odnosu na prethodno tromjesečje). Ovaj omjer jednak je omjeru osnovnog kapitala Tier 1.