Rezultati OTP grupe za Q1 2017.

Konsolidirana računovodstvena dobit iznosila je 53 milijarde forinti, što čini rast od 54 posto na godišnjoj razini. Samo jedna stavka usklađenja zabilježena je u ovom razdoblju, bankovni porez u iznosu 14,7 milijarda forinti. Ovaj iznos uključuje cjelogodišnji porez obračunat već u prvom kvartalu kao jednokratni iznos, kao i kvartalni dio slovačkog bankovnog poreza.

U prvom kvartalu 2017. OTP grupa zabilježila je dobit nakon oporezivanja u iznosu 66,8 milijarda forinti, što čini kvartalni rast od 136 posto i rast od 40 posto na godišnjoj razini. Ključne komponente poboljšanja su, s jedne strane, značajno smanjenje troška rizika, a s druge ublažavanje efektivne porezne stope, uzevši u obzir smanjenje korporativne porezne stope u Mađarskoj na 9 posto od 1. siječnja 2017., što je smanjilo konsolidiranu efektivnu poreznu stopu na 12,4 posto u prvom kvartalu. Konsolidirana dobit prije oporezivanja premašila je 76 milijarda forinti, što je dvostruko veći iznos od onoga u četvrtom kvartalu 2016.

Devizno usklađeni konsolidirani kreditni portfelj bio je stabilan na kvartalnoj razini, dok je na godišnjoj razini porastao 3 posto. Kad se uzme u obzir značajan volumen prodanih i otpisanih nenaplativih potraživanja, trendovi volumena naplativih (DPD0-90) kredita daju realniju sliku. U skladu s tim, volumeni DPD0-90 rasli su 1 posto na kvartalnoj i 8 posto na godišnjoj razini. Unutar navedenoga, portfelj naplativih kredita pri OTP Core (grupi mađarske OTP banke) rastao je 3 posto na kvartalnoj i 13 posto na godišnjoj razini; porast se djelomično može objasniti učinkom poduzeća konsolidiranih u OTP Core od prvoga kvartala 2017. U Hrvatskoj se bilanca naplativih kredita također povećala, za 3 posto, kao rezultat reklasifikacije imovine. Na godišnjoj razini, osim u mađarskoj banci, zabilježen je rast u Rusiji (5,6 posto), Bugarskoj (4,4 posto), Hrvatskoj (7,4 posto) i Srbiji (14,6 posto). Touch banka bilježila je rast volumena kredita na kvartalnoj razini.

Što se trendova kvalitete kredita tiče, razvoj DPD90+ volumena daje sveobuhvatnu sliku: rast volumena DPD90+ (devizno usklađenih te usklađenih za učinak prodaje i otpisa) iznosio je samo 3,4 milijarde forinti. Najveći priljev zabilježen je u Rusiji (8,3 milijarde forinti), no čak i ovaj iznos nije uspio doseći kvartalni prosjek od 12 milijarda forinti iz 2016. Istovremeno, volumeni DPD90+ sniženi su u Mađarskoj, Bugarskoj te čak i u Ukrajini. Konsolidirani omjer DPD90+ pao je na 14,1 posto, što je 0,6 postotnih bodova manje na kvartalnoj razini. U prvom kvartalu ukupno je 40 milijarda forinti portfelja nenaplativih kredita prodano ili otpisano (devizno usklađeno). Omjer ukupnih izdataka za volumene DPD90+ narastao je na 98,8 posto, što je rast od dva postotna boda na kvartalnoj razini.

Ukupni trošak rizika pao je na 12,5 milijarda forinti u prvom kvartalu 2017, a unutar toga izdatci za kreditne gubitke pali su za dvije trećine na kvartalnoj razini. U prvom kvartalu konsolidirana stopa troška rizika smanjena je na 65 baznih bodova, što je pad od 115 baznih bodova na kvartalnoj razini.

Kreditno usklađena bilanca depozita pala je za jedan posto na kvartalnoj razini. Od velikih članova grupe, OTP Core i ruska podružnica bilježile su odljev od 1, odnosno 7 posto. S druge strane, depoziti u Bugarskoj i Ukrajini rasli su 2 i 3 posto. Konsolidirani omjer neto kredita i depozita uz obveznice stoga se povećao za jedan postotni bod i dosegao 68 posto.

Usklađena dobit nakon oporezivanja OTP Corea dosegla je 40,8 milijarda forinti u prvom kvartalu 2017, pokazujući tako 72-postotni rast na kvartalnoj, a 41-postotni na godišnjoj razini, usprkos padu ukupnih prihoda u prvom kvartalu. Operativna dobit napredovala je za 17 posto na kvartalnoj razini: niži ukupni kvartalni prihod (1 posto manje na kvartalnoj razini) bio je i više nego kompenziran 12 posto nižim operativnim troškovima.

Mađarska je operacija u konsolidiranoj neto zaradi u prvom kvartalu sudjelovala sa 67 posto; najveću je dobit iskazala OTP Core (40,8 milijarda forinti), a slijede DSK banka (13,4 milijarde forinti), OTP banka Rusija (7,6 milijarda forinti) te OTP banka Ukrajina (3,3 milijarde forinti). Rumunjska podružnica bilježila je 1,3 milijarde forinti dobiti, što je druga njezina najbolja zabilježena kvartalna zarada. Slovačka, srpska i crnogorska podružnica zajedno su ostvarile 0.2 milijarde forinti dobiti. Hrvatska podružnica bila je u crvenom za 1,9 milijarda forinti kao rezultat izdataka za značajnu korporativnu izloženost. Slično prijašnjim kvartalima, Touch banka ponovno je zabilježila gubitak, ovaj put u iznosu od 2,3 milijarde forinti.

Na kraju prvog kvartala 2017. pozicija likvidnosti grupe bila je stabilna: rezervacije za operativnu likvidnost bile su ekvivalentne iznosu od 8,3 milijarde eura. S krajem ožujka 2017., konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u bio je 16 posto, što je rast od 2,5 postotna boda na kvartalnoj razini, a samostalni omjer Common Equity Tier1 mađarske OTP banke iznosio je 29,5 posto u ožujku 2017.