Rezultati OTP grupe za Q2 2017.

Konsolidirana računovodstvena dobit u drugom kvartalu 2017. iznosila je 80,7 milijardi forinti, što je rast od 53 posto na kvartalnoj razini. Tijekom posljednja tri mjeseca pojavile su se četiri stavke prilagodbe: određene, uglavnom jednokratne stavke nastale u vezi s akvizicijom Splitske banke u drugom kvartalu; negativni porezni učinak od 782 milijuna forinti na osnovi otpisa gubitaka od umanjenja vrijednosti na tri mađarske podružnice; dividende od 209 milijuna forinti i neto novčani transferi (nakon oporezivanja); kvartalni slovački bankovni porez (smanjenje od 169 milijuna forinti nakon oporezivanja). Kao rezultat, ukupni iznos stavki prilagodbe na računovodstvenu dobit drugog kvartala 2017. predstavljao je rast od 2.4 milijardi forinti nakon oporezivanja.

U drugom kvartalu 2017. OTP grupa je ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 78,3 milijardi forinti, što predstavlja kvartalni rast od 17 posto, a godišnji rast od 38 posto, pri čemu je polugodišnja dobit narasla na 145 milijardi forinti, što pak predstavlja godišnji rast  od 39 posto. Neto prihodi drugoga kvartala (i prvoga polugodišta) već uključuju doprinos dobiti Splitske banke u svibnju i lipnju, u iznosu od 4,6 milijardi forinti.

Povoljni trendovi su se već pokazali u prvome kvartalu u segmentu volumena naplativih kredita (kvartalni rast od 3 posto): portfelj DPD0-90 porastao je za 802 milijardi forinti ili 14 posto na kvartalnoj razini (rast od 22 posto na godišnjoj razini; korigirano za tečajne razlike) i uključuje učinak Splitske banke (rast u iznosu 621 milijardi forinti). Bez Splitske banke, kvartalno povećanje iznosi 3 posto i slično je onom prethodnog kvartala. Promjena volumena na godišnjoj bazi, prilagođena za AXA i Splitsku banku, pokazuje rast od 7,5 posto.

U drugom kvartalu porasli su svi glavni segmenti u okviru tečajno-korigiranog kreditnog portfelja: segment maloprodaje porastao je za 10 posto na kvartalnoj razini (u sklopu kojega su stambeni krediti porasli za 6 posto, a potrošački krediti za 17 posto), dok je izloženost velikim poduzećima porasla za 22 posto. Sve su velike članice grupe zabilježile povećanje volumena kredita. Performanse bilance OTP Core-a (grupa mađarske OTP banke) porasle su na kvartalnoj razini za 3 posto, one DSK za 2 posto, one OTP Rusije za 2 posto, one OTP Ukrajine za 5 posto, dok je u Hrvatskoj akvizicijom pojačani portfelj porastao gotovo dva i pol puta. Kao rezultat toga, Hrvatska je prestigla DSK banku u smislu performansi bilance i postala druga po veličini unutar grupe. Pozitivno je da se kod Touch banke nastavlja materijalno sustizanje u volumenu kredita na kvartalnoj bazi, rastom od 59 posto. Samo je slovačka podružnica imala zanemarivi pad u drugom kvartalu.

Od pojedinačnih ostvarenja OTP Core je nadmašio prethodne rezultate povećanjem volumena naplativih kredita od 16 posto na godišnjoj razini (uključujući AXA, a bez AXA povećanje bi bilo 10 posto na godišnjoj razini), a tu je i hrvatska podružnica ojačana Splitskom bankom (rast od 161 posto, a bez Splitske banke rast od 7 posto). Ohrabrujuće je da su i ruska i ukrajinska podružnica uspjele organski povećati performanse svojih kreditnih bilanci (rast od 13 i 7 posto na godišnjoj razini).

Što se tiče trendova kvalitete kredita, razvoj DPD90+ volumena daje sveobuhvatnu sliku: DPD90+ volumeni (usklađeni za tečajne razlike i učinak prodaje i otpisa, kao i učinak akvizicije Splitske banke) porasli su u drugom kvartalu za 17 milijardi forinti u odnosu na povećanje od 3,4 milijardi forinti u prvom kvartalu. Najveći priljev zabilježen je u Rusiji (9,6 milijardi forinti), no i taj iznos nije uspio dostići kvartalni prosjek od 12 milijardi forinti u 2016. Ovaj put DPD90+ volumeni nisu pali u Mađarskoj, Ukrajini i Bugarskoj (kao što je bio slučaj u prvom kvartalu), ali je u svakoj od ovih zemalja porast bio zanemariv. Kao rezultat akvizicije Splitske banke, DPD90+ portfelj narastao je za 15 milijardi forinti na kvartalnoj razini (korigirano za tečajne razlike). Konsolidirani omjer DPD90+ smanjio se na 12,2 posto, što je smanjenje od 1,9 postotnih bodova na kvartalnoj razini. U drugom je kvartalu prodano ili otpisano zajmova u iznosu od ukupno 49 milijardi forinti (korigirano za tečajne razlike). Omjer ukupnih rezervacija prema PDD90+ volumenima iznosio je 97,7 posto, što je kvartalnoj razini pad u iznosu jednog postotnog boda.

Ukupni trošak rizika smanjen je na 9,8 milijardi forinti u drugom kvartalu 2017., u okviru kojega su rezervacije za gubitke po kreditima na kvartalnoj razini smanjene za 42 posto, ali su ostale rezervacije udvostručene. U drugom kvartalu konsolidirana stopa troška rizika istopila se na 35 baznih bodova, što je pad od 31 baznog boda na kvartalnoj razini; stopa troška rizika za prvo polugodište bila je 0,5 posto.

Bilanca depozita (korigirana za tečajne razlike) na kvartalnoj je razini povećana za 10 posto. Od glavnih članica Grupe, OTP Core imala je umjereni priljev (od jedan posto) i, naravno, hrvatska podružnica (161 posto). Istodobno su Rusija, Bugarska i Ukrajina doživjele odljeve. Kao rezultat toga, konsolidirani je omjer neto kredita i depozita uz obveznice povećan na kvartalnoj razini za 3 postotna boda i dostigao je 71 posto; takav je razvoj bio u skladu s ciljevima uprave.

Prilagođena dobit OTP Core-a nakon oporezivanja (osnovna djelatnost u Mađarskoj) u drugom kvartalu 2017. dosegla je 49,4 milijardi forinti, podupirući povećanje od 21 posto na kvartalnoj, a 61 posto na godišnjoj razini. Neto zarada prvog polugodišta premašila je bazno razdoblje za 51 posto na godišnjoj razini. Na dobit poslije oporezivanja pozitivan je utjecaj imalo uniformno smanjenje mađarske stope poreza na dobit sa 19 posto na 9 posto, na snazi ​​od 1. siječnja 2017. Polugodišnja dobit prije oporezivanja na godišnjoj je razini povećana za 26 posto.

Što se tiče inozemnih podružnica: stabilna ruska, nešto smanjena kvartalna dobit u bugarskim i ukrajinskim podružnicama, snažna konačna zarada u Hrvatskoj; gubitci u Rumunjskoj, Slovačkoj, Srbiji i Crnoj Gori.

Od konsolidiranih prilagođenih prihoda drugoga kvartala, najvišu je dobit ostvario OTP Core (49.4 milijardi forinti), drugu najvišu DSK banka (12 milijardi forinti), zatim ruska, hrvatska i ukrajinska podružnica (7,5, 6,9 i 2,5 milijardi forinti). Rumunjska, slovačka, srpska i crnogorska podružnica ostvarile su ukupni gubitak od 2,4 milijardi forinti, dok su mađarska leasing podružnica (Merkantil Group) i upravljanje OTP fondovima ostvarili dobit u iznosu 1,5 milijardi i milijardu forinti. Slično prethodnim kvartalima, Touch Bank zabilježila je gubitak u iznosu 1,6 milijardi forinti; njegova se razina, međutim, na kvartalnoj razini snažno smanjila.

Na kraju drugoga kvartala 2017. likvidnost grupe bila je ugodno stabilna: rezerve likvidnosti iznosile su 7,2 milijardi eura. Na kraju lipnja 2017. konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u bio je 14,1 posto, što je smanjenje od 2,5 postotna boda na kvartalnoj razini. Samostalni omjer Common Equity Tier1 OTP banke iznosio je 28 posto u lipnju 2017., što je smanjenje od 1,4 postotna boda na kvartalnoj razini.