Proces pripajanja OTP e-start fonda i OTP start fonda

Obavještavamo vas da OTP Invest d.o.o. planira provesti postupak pripajanja OTP e-start fonda i OTP start fonda 17. travnja 2023. godine. U postupku pripajanja fond OTP e-start je fond prenositelj (Fond Prenositelj), a fond OTP start je fond preuzimatelj (Fond Preuzimatelj).

Razlozi pripajanja

Temeljna i jedina razlika između OTP e-start OTP start fonda bila je valuta denominacije, koja je nestala s danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kada OTP start mijenja valutu denominacije iz kune u euro. S obzirom na to da se radi o fondovima istih strategija ulaganja, pripajanje će dovesti do smanjenja transakcijskih troškova, bolje likvidnosti, veće imovine Fonda Preuzimatelja te bolje pozicioniranosti na tržištu.

Od 1. ožujka do 7. travnja 2023. godine (uključivo i taj dan) svim klijentima udjelničarima u OTP e-start fondu će biti omogućen izlaz iz Fonda bez naplate izlazne naknade, ako bi naknada trebala biti naplaćena.

VAŽNO:

Klijenti mogu i nadalje kupiti udjele u e-start fondu zaključno sa 7. travnja 2023. na jednaki način kao i dosad.

U skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, pet radnih dana prije datuma pripajanja, od 11. travnja do 17.travnja 2023. godine (uključeno oba datuma) bit će obustavljeno izdavanje, otkup i zamjena udjela u fondovima koji sudjeluju u procesu pripajanja.

OTP start fond – pozicija postojećih ulagatelja

Pripajanjem se ulagatelju u OTP start fondu neće promijeniti investicijski cilj, strategija ulaganja, vrste imovine u koje je dopušteno ulagati, kao niti profil rizičnosti povezan s ulaganjima i strukturom Fonda. Sukladno svemu navedenom, ekonomski položaj imatelja udjela u OTP start fondu neće biti promijenjen.

OTP e-start fond – pozicija postojećih ulagatelja

Udjeli u OTP e-start fondu bit će zamijenjeni udjelima u OTP start fondu sukladno zadnjim raspoloživim cijenama. Omjer zamjene udjela izračunat će se na datum pripajanja na temelju neto vrijednosti imovine predmetnih fondova. Vrijednost udjela će ostati jednaka kao i prije postupka pripajanja. Takvim postupanjem neće se umanjiti prava niti položaj ulagatelja u OTP e-start fond.

Prvi dan nakon datuma pripajanja, 18. travnja 2023. godine, klijentima će biti omogućena kupnja i prodaja udjela u Fondu Preuzimatelja (OTP start fond).

 

Vaša OTP banka