Poziv za sudjelovanje u natječaju

OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju tražbine. Predmet prodaje je tražbina Banke prema poslovnom subjekt  koja na dan 30. travnja 2019. godine okvirno iznosi 12,4 milijuna kuna.

Osiguranje naplate za navedeno potraživanje je nekretnina (u naravi obiteljska kuća i radionica), ukupno utvrđene vrijednosti u posljednjem ovršnom postupku u okvirnom iznosu 1,2 milijuna kuna.

Pozivaju se svi zainteresirani da se obrate Banci pisanim putem na adresu:

OTP banka d.d.

Domovinskog rata 3

23000 Zadar

Odjel naplate za pravne osobe, s naznakom „Prodaja tražbine“,

ili putem elektroničke pošte na adresu boris.stanisic@otpbanka.hr , s naznakom „Prodaja tražbine“.

 

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti:

  • ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca tražbine, uz naznaku da li se cijena plaća vlastitim sredstvima;
  • izjavu kojom potencijalni kupac potvrđuje da je upoznat s obvezama kupca iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke, Narodne novine br. 127/2014 i br. 24/2018.

Zainteresirani se mogu obratiti Banci, odnosno iskazati interes kao što je gore navedeno,  zaključno s 03.06.2019. godine, nakon čega će se sa zainteresiranim kupcima tražbine potpisati ugovor o povjerljivosti podataka.

Nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka zainteresiranim kupcima tražbine bit će omogućen uvid u relevantne podatke i dokumentaciju u svrhu dubinskog snimanja.

Banka zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje tražbine, ne prihvatiti bilo koju ili sve ponude, bez pisanog obrazloženja.“