Poziv za sudjelovanje u natječaju

OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke. Predmet prodaje su potraživanja Banke prema poslovnom subjektu okvirnog ukupnog iznosa 100 milijuna kuna na dan 13.10.2020. godine

 

Pozivaju se svi zainteresirani da se obrate Banci pisanim putem na adresu:

OTP banka d.d.

Domovinskog rata 61

21000 Split

Odjel interne naplate za pravne osobe, s naznakom „Prodaja potraživanja“,

 

ili putem elektroničke pošte na adresu stipe.vidic@otpbanka.hr, s naznakom „Prodaja potraživanja“.

 

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti:

- ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca imovine, uz naznaku da li se cijena plaća vlastitim sredstvima;

- izjavu kojom potencijalni kupac potvrđuje da je upoznat s obvezama kupca iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke, Narodne novine br. 127/2014 i br. 24/2018

Zainteresirani se mogu obratiti Banci, odnosno iskazati interes kao što je gore navedeno, zaključno sa 20.10.2020. godine, nakon čega će se sa zainteresiranim kupcima potpisati ugovor o povjerljivosti podataka. Nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka zainteresiranim kupcima imovine bit će omogućen uvid u relevantne podatke i dokumentaciju u svrhu dubinskog snimanja.

Banka zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje, ne prihvatiti bilo koju ili sve ponude, bez pisanog obrazloženja.