Poziv za sudjelovanje u natječaju

OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju tražbine. Predmet prodaje je tražbina Banke prema poslovnom subjektu  koja na dan 30. travnja 2022. godine okvirno iznosi 4 milijuna kuna.

Osiguranje naplate za navedeno potraživanje su nekretnine na otoku Rabu te u mjestu Smoljanac u Ličko-senjskoj županiji.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da se obrate Banci pisanim putem na adresu:

OTP banka d.d.

Domovinskog rata 3

23000 Zadar

Odjel kasne interne naplate za pravne osobe, s naznakom „Prodaja tražbine“,

 

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti:

  • ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca tražbine, uz naznaku da li se cijena plaća vlastitim sredstvima;
  • izjavu kojom potencijalni kupac potvrđuje da je upoznat s obvezama kupca iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke, Narodne novine br. 127/2014 i br. 24/2018.

 

Zainteresirani se mogu obratiti Banci, odnosno iskazati interes kao što je gore navedeno,  zaključno s 16.05.2022. godine, nakon čega će se sa zainteresiranim kupcima tražbine potpisati ugovor o povjerljivosti podataka.

Nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka zainteresiranim kupcima tražbine bit će omogućen uvid u relevantne podatke i dokumentaciju u svrhu dubinskog snimanja.

Banka zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje tražbine, ne prihvatiti bilo koju ili sve ponude, bez pisanog obrazloženja.