Poziv za sudjelovanje u natječaju

Na temelju Zaključka o prodaji Trgovačkog suda u Dubrovniku od 26.05.2022 (poslovni broj: St-103/2020-59), te Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 13.10.2022. od strane Financijske agencije (poslovni broj: St-103/2020-59)

 

 

OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

 

 

              OGLAŠAVA             

prodaju nekretnine

 

 

 

  • Predmet prodaje je slijedeća nekretnina:

 

1. suvlasnički dio 42/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), k.č.br. 946/2 (zemljišne knjige) Z.U. 5032, k.o. Metković, poslovni prostor ukupne površine 689,13 m2, sa pripadajućim sporednim prostorom u prizemlju u površini od 175 m2 i ostave u prizemlju zgrade površine 8,50 m2. Posebni dio nekretnine upisane u zem. knjige OS Metković, k.o. Metković, zk.ul. 5032, k.č.br. 946/2, u naravi: zgrada i dvorište ukupne površine 1.007 m2, i to 1. suvlasnički dio 42/100 Etažno vlasništvo (E-1) Poslovni prostor PP1 koji se nalazi u prizemlju i na prvom katu stambeno poslovne građevine u Metkoviću, ul. Splitska bb, sagrađena na čes. zem. 946/2 a koji se sastoji od dvije prostorije od kojih je jedna u prizemlju, a jedna na katu, dvije ostave i prilaza, ukupne površine 689,13 m2, na elaboratu etažiranja označen svijetlo crvenom bojom, sa pripadajućim sporednim prostorom SP1 koji se nalazi u prizemlju u površini od 68 m2 i sporednim prostorom SP2 koji se nalazi u prizemlju u površini od 107 m2 na elaboratu etažiranja označen zelenom bojom i ostave br. 13 u prizemlju zgrade površine 8,50 m2, na elaboratu etažiranja označen svijetlo crvenom bojom. Nalazi se na adresi Splitska ulica 25, 20350 Metković.

 

  • Ukupna utvrđena cijena iznosi 7.374.470,00 kn (978.760,37 EUR), a na drugoj elektronskoj javnoj dražbi nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 3.687.235 kn (489.380,18 EUR)

 

  • Nekretnine iz točke I. oglasa bit će prodane na elektronskoj javnoj dražbi, a nadmetanje će trajati od  11.01.2023. godine s početkom od 13:00:00 sati do 25.01.2023. godine u 12:59:59 sati

 

  • Jamčevine iskazane u tablici u točki I. oglasa moraju biti zaprimljene na računu Financijske agencije najkasnije 02.01.2023. godine, a detalji o uplati jamčevine kao i ostale detaljne informacije o prodaji  nekretnine iz točke I. oglasa nalaze se u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 13.10.2022. pod brojem ST-103/2020 na Internet stranicama FINA-e - http://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna

 

  • Informacije u svezi nekretnine koja je predmet prodaje, mogu se dobiti na mobitel 091/494-1102.