Poziv za sudjelovanje u natječaju

Na temelju Zaključka o prodaji Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Zaboku od 03.11.2022 (poslovni broj: Ovr-137/2021), te Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 28.11.2022. od strane Financijske agencije (poslovni broj: Ovr-137/2021)

 

 

OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

 

 

              OGLAŠAVA             

prodaju nekretnine

 

 

 

  • Predmet prodaje je nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zabok, oznake čkbr. 405/26, ZU 1717, KO Vrtnjakovec, u naravi kuća i dvorište površine 468 m2, na adresi Donje Vino 1C Krapinske Toplice.

 

  • Ukupna utvrđena cijena iznosi 1.404.118,19 kn (186.358,51 EUR), a na prvoj elektronskoj javnoj dražbi nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 1.123.294,55 kn (149.086,81 EUR).

 

  • Nekretnine iz točke I. oglasa bit će prodane na elektronskoj javnoj dražbi, a nadmetanje će trajati od 07.02.2023.g. s početkom u 13:00:00 sati do 21.02.2023.g. u 12:59:59 sati.

 

  • Jamčevine iskazane u tablici u točki I. oglasa moraju biti zaprimljene na računu Financijske agencije najkasnije 27.01.2023. godine, a detalji o uplati jamčevine kao i ostale detaljne informacije o prodaji  nekretnine iz točke I. oglasa nalaze se u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 28.11.2022. pod brojem Ovr-137/2021 na Internet stranicama FINA-e - http://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna

 

  • Informacije u svezi nekretnine koja je predmet prodaje, mogu se dobiti na mobitel 091/494-1102.