Poziv za sudjelovanje u natječaju

Na temelju Zaključka o prodaji Općinskog suda u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom od 29.08.2022 (poslovni broj: Ovr-122/2019), te Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 27.10.2022. od strane Financijske agencije (poslovni broj: Ovr-122/2019)

 

 

OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

 

 

               OGLAŠAVA             

prodaju nekretnine

 

 

 

  • Predmet prodaje je nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Makarskoj, Zemljišnoknjižni odjel Imotski, oznake kat.čest. 2824/80, ZU 2489, KO Imotski-Glavina, u naravi pašnjak površine 3560 m2.

 

  • Ukupna utvrđena cijena iznosi 541.298,00 kn (71.842,59 EUR), a na prvoj elektronskoj javnoj dražbi nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 433.038,40 kn (57.474,07 EUR).

 

  • Nekretnine iz točke I. oglasa bit će prodane na elektronskoj javnoj dražbi, a nadmetanje će trajati od  16.01.2023.g. s početkom u 14:00:00 sati do 30.01.2023.g. u 13:59:59 sati.

 

  • Jamčevine iskazane u tablici u točki I. oglasa moraju biti zaprimljene na računu Financijske agencije najkasnije 05.01.2023. godine, a detalji o uplati jamčevine kao i ostale detaljne informacije o prodaji  nekretnine iz točke I. oglasa nalaze se u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 27.10.2022. pod brojem Ovr-122/2019 na Internet stranicama FINA-e - http://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna

 

  • Informacije u svezi nekretnine koja je predmet prodaje, mogu se dobiti na mobitel 091/494-1102.