Poziv za sudjelovanje u natječaju

OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju tražbine. Predmet prodaje je tražbina Banke prema poslovnom subjektu koja na dan 03. 10. 2022. godine okvirno iznosi 2.653 Mil HRK ( dva milijuna i šestopedesettri tisuće kuna).

 

Pozivaju se svi zainteresirani da se obrate punomoćniku Banke pisanim putem na adresu:

Zajednički odvjetnički ured/Attorney-at-Law Office

Goran Veljović, Merima Ibrahimović,

Ivana Bilić Komparić, Vladimir Veljović i Alan Alagić

Dobrilina 9, HR-52100 PULA,

 s naznakom „Prodaja tražbine“,

ili putem elektroničke pošte na adresu odvjetnicki.ured@zou.t-com.hr, s naznakom „Prodaja tražbine“.

 

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti:

- ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca tražbine, uz naznaku da li se cijena plaća vlastitim sredstvima;

- izjavu kojom potencijalni kupac potvrđuje da je upoznat s obvezama kupca iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke, Narodne novine br. 127/2014 i br. 24/2018.

 

Zainteresirani se mogu obratiti Banci, odnosno iskazati interes kao što je gore navedeno, zaključno s 11.10.2022. godine, nakon čega će se sa zainteresiranim kupcima tražbine potpisati ugovor o povjerljivosti podataka.

Nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka zainteresiranim kupcima tražbine bit će omogućen uvid u relevantne podatke i dokumentaciju u svrhu dubinskog snimanja.

Banka zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje tražbine, ne prihvatiti bilo koju ili sve ponude, bez pisanog obrazloženja.