Poziv za sudjelovanje na natječaju

OTP banka d.d. poziva specijalizirane pravne subjekte na sudjelovanje na natječaju za otkup potraživanja fizičkih osoba koji će biti otvoren dana 30. kolovoza 2019.g.

Molimo zainteresirane investitore da zahtjev za sudjelovanjem na natječaju dostave elektronskom poštom na e-mail adresu sourcing@otpbanka.hr s naznakom "Natječaj – Otkup potraživanja" najkasnije do 03. rujna 2019. godine. Svi zainteresirani investitori u najkraćem roku će zaprimiti povratnu informaciju i upute, a oni investitori koji će biti pozvani u Dataroom prethodno će trebati dostaviti potpisani Sporazum o čuvanju poslovne tajne kao i ostalu uobičajenu dokumentaciju.