Poziv za iskazivanje interesa za kupnju tražbine

OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju tražbine. Predmet prodaje je tražbina Banke prema poslovnom subjekt  koja na dan 01. rujna 2021. godine okvirno iznosi četrnaest milijuna i sedamsto šezdeset tisuća kuna.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da se obrate Banci pisanim putem na adresu:

OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Odjel interne naplate za pravne osobe, s naznakom „Prodaja tražbine“,

ili putem elektroničke pošte na adresu ivan.bogdan@otpbanka.hr , s naznakom „Prodaja tražbine“.

 

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti:

-              ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca tražbine, uz naznaku da li se cijena plaća vlastitim sredstvima;

-              izjavu kojom potencijalni kupac potvrđuje da je upoznat s obvezama kupca iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke, Narodne novine br. 127/2014 i br. 24/2018.

 

Zainteresirani se mogu obratiti Banci, odnosno iskazati interes kao što je gore navedeno,  zaključno s 09.09.2019. godine, nakon čega će se sa zainteresiranim kupcima tražbine potpisati ugovor o povjerljivosti podataka.

Nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka zainteresiranim kupcima tražbine bit će omogućen uvid u relevantne podatke i dokumentaciju u svrhu dubinskog snimanja.

Banka zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje tražbine, ne prihvatiti bilo koju ili sve ponude, bez pisanog obrazloženja.