Poziv za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke

OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

OGLAŠAVA

prodaju potraživanja

 

 

I. OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke. Predmet prodaje su potraživanja Banke prema portfelju fizičkih osoba okvirnog ukupnog iznosa 80 milijuna kuna.

II. Pozivaju se svi specijalizirani pravni subjekti da se obrate Banci pisanim putem na adresu OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Odjel za ugovaranje nabave, s naznakom „Prodaja potraživanja“.

III. Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti:

- ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca imovine, uz naznaku plaća li se cijena vlastitim sredstvima; 

- izjavu kojom potencijalni kupac potvrđuje da je upoznat s obvezama kupca iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke, Narodne novine br. 127/2014 i br. 24/2018

IV. Zainteresirani se mogu obratiti Banci, odnosno iskazati interes kao što je gore navedeno, zaključno s 21.09.2022. godine, nakon čega će se sa zainteresiranim kupcima potpisati ugovor o povjerljivosti podataka. Nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka zainteresiranim kupcima imovine bit će omogućen uvid u relevantne podatke i dokumentaciju u svrhu dubinskog snimanja.

V. Banka zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje, ne prihvatiti bilo koju ili sve ponude, bez pisanog obrazloženja.