Povrat

Transakciju povrata izvršenog naloga moguće je zatražiti na jednak način kao i gore navedenu transakciju odbijanja – u ovom slučaju odabirom opcije „Povrat sredstava“.

Odabirom navedene opcije otvara se zaslon u kojem se Platitelj ili Opunomoćenik odlučuje da li će zatražiti povrat po „Autoriziranoj transakciji“ ili „Neautoriziranoj transakciji“.

 

Slika 5: Izgled zaslona transakcije Povrat sredstava

 

Transakcijom „Povrat po Autoriziranoj transakciji“ predviđen je povrat sredstava izvršenog naloga SEPA izravnog terećenja u roku od jednog (1) obračunskog dana od dana zadavanja zahtjeva, i to bez navođenja razloga za povrat.

Povrat po Autoriziranoj transakciji moguće je provesti u razdoblju od osam (8) tjedana od izvršenja naloga.

Ovom transakcijom nije predviđen i povrat naknade koja je naplaćena prilikom izvršenja naloga, te kao i kod odbijanja ne oslobađa Platitelja od podmirivanja svojih obveza prema Primatelju plaćanja.

 

Slika 6: Primjer zaslona transakcije Povrat po Autoriziranoj transakciji

 

Transakcijom „Povrat po Neautoriziranoj transakciji“ predviđen je povrat sredstava izvršenog naloga SEPA izravnog terećenja u roku od maksimalno trideset (30) dana, u kojem su Banka i Primatelj plaćanja dužni utvrditi da li se zbilja radi o autoriziranoj ili neautoriziranoj transakciji.

Kako bi se utvrdila pravovaljanost zahtjeva Platitelja, isti je dužan u poslovnicu Banke ili putem e-pošte dostaviti dokumente koji dokazuju neautoriziranost provedene transakcije Odjelu reklamacija Banke.

Po utvrđivanju pravovaljanosti zahtjeva Banka će Platitelju odmah vratiti iznos izvršenog naloga, kao i naknade za izvršenje naloga, te kamatu koju bi klijent dobio u slučaju da se neautorizirana transakcija nije izvršila.

Povrat po Neautoriziranoj transakciji moguće je provesti u razdoblju od trinaest (13) mjeseci od izvršenja naloga. Ukoliko se za zatraženi zahtjev za „Povrat po Neautoriziranoj transakciji“ ustanovi da nije pravovaljan, a isti je zadan u razdoblju od osam (8) tjedana od izvršenja naloga – zahtjev za povrat će se smatrati „Povratom po Autoriziranoj transakciji“ te će se na temelju istoga odobrit sredstva na račun Platitelja.

 

Slika 7: Primjer zaslona transakcije Povrat po Neautoriziranoj transakciji

 

Kao i kod transakcije odbijanja izvršenja, Platitelj ili Opunomoćenik u mogućnosti je zatražiti povlačenje zahtjeva za povrat odabirom opcije „Povuci povrat“.

 

Slika 8: Primjer zaslona transakcije Povuci povrat

 

Opcija „Povuci povrat“ može se odabrati ograničeni vremenski period nakon zadavanja zahtjeva za „Povrat sredstava“ – do 14:00h u toku radnog dana.