Stalni rast tržišnih udjela OTP banke

OTP banka zabilježila je rast tržišnog udjela mjereno ukupnom aktivom te rast udjela na tržištu kredita, posebno u segmentu poslovanja s građanstvom.

OTP banka u prvom polugodištu 2014. godine ostvarila je 21 milijun kuna dobiti nakon oporezivanja, odnosno 28 milijuna kuna prije obračuna poreza na dobit. Time je zauzela sedmo mjesto u hrvatskom bankarskom sustavu, iako mjereno po ukupnoj veličini bilance predstavlja osmu najveću banku u zemlji.
U prvom polugodištu ostvareni su bolji rezultati u neto kamatnim prihodima i neto prihodima od naknada u odnosu na ukupnu aktivu u usporedbi s prosjekom bankarskog sustava. Isto tako, ostvarena je i manja opterećenost troškovima rizika. Banka također bilježi veći stupanj samofinanciranja depozitima klijenata u odnosu na prosjek sustava, što joj daje dodatnu stabilnost i sigurnost.

Naša očekivanja u vezi s razvojem trendova na hrvatskom bankarskom tržištu pokazala su se točnima te smo uspjeli ostvariti planove. Naša poslovna strategija i dalje će biti vrlo oprezna, s naglaskom na ostvarenju stabilnosti te blagom, ali stalnom povećanju tržišnih udjela. Uz to, potpuno smo usredotočeni na integraciju Banco Popolare Croatia koju želimo dovršiti do kraja godine“,izjavio je predsjednik Uprave banke Balázs Békeffy.
Unatoč snažnim pritiscima na neto kamatnu maržu uvjetovanim regulatornim izmjenama i trendovima u okruženju, banka je održala dobit iz operativnog dijela poslovanja na razini prethodne godine. Operativni prihodi u prvoj polovici godine rasli su 1,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U prvoj polovici godine OTP banka je zabilježila rast u tržišnom udjelu mjereno ukupnom aktivom s 3,38% na 3,45%, kao i na tržištu kredita. Posebno je uspješna u kreditiranju građana pa je na tržištu stambenih kredita ostvaren rast tržišnog udjela, kao i u ukupnim kreditima građanima. Likvidnost banke je na visokoj razini te je usklađena sa svim regulatornim zahtjevima. OTP banka ispunjava zacrtane planove poslovanja i profitabilnosti.
Do kraja ove godine, OTP banka će provoditi vrlo zahtjevan postupak integracije Banco Popolare Croatia. U sklopu tog projekta nedavno je uspješno završena migracija bankomata Banco Popolare Croatia na mrežu OTP banke, čime se broj bankomata na raspolaganju klijentima obiju banaka popeo na 252. Time i sadašnji klijenti BPC-a mogu koristiti mrežu bankomata OTP banke, a klijenti OTP banke mogu koristiti bankomate Banco Popolare Croatia. Naročitu korist to donosi klijentima OTP banke u poslovnim centrima Sjeverozapadna Hrvatska i Slavonija – u Zagrebu je sada klijentima na raspolaganju čak 12, a u Osijeku osam novih bankomata na kojima mogu podizati gotovinu bez naknade. Za klijente OTP banke novi bankomati nalaze se u gradovima poput Karlovca, Velike Gorice, Čakovca, Požege, Slatine, Slavonskog Broda i Varaždina.

 

Kontakt osoba za medije:
Danijela Omelić
072 201 697
danijela.omelic@otpbanka.hr