Rezultati OTP banke za Q1 2014. godine

OTP banka zabilježila je rast ukupnih kredita u prvom kvartalu, kao i porast tržišnog udjela u kreditiranju stanovništva. Banka ispunjava sve zacrtane planove profitabilnosti i efikasnosti.

„Uvjeti na hrvatskom tržištu u ovoj godini ne bilježe znakove oporavka, kako u segmentu stanovništva tako i u gospodarstvu.  S obzirom na to, planove OTP banke postavili smo vrlo oprezno i manje ambiciozno nego u prethodnim razdobljima. Unatoč ograničavajućim čimbenicima rasta i značajnim regulatornim pritiscima, u prvom kvartalu 2014. u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine zabilježili smo lagani porast operativnog rezultata i održavanje troškova rezerviranja za kreditne rizike na istoj razini,“ izjavio je predsjednik Uprave banke Balázs Békeffy

Tako u segmentu ukupnog operativnog prihoda neto kamatni prihodi padaju za svega 1,1% unatoč snažnim pritiscima regulatora i tržišta na kamatnu maržu. Neto prihodi od naknada su na istoj razini, a prihodi od kupoprodaje deviza i tečajnih razlika rastu za 117%. Ukupno operativni prihodi rastu za 2,3%, a operativni rezultat za 2,8%.

U prvom kvartalu 2014. OTP banka je ostvarila rast ukupnih kredita klijentima u visini 0,1% i povećala tržišni udjel na 3,46%. Krediti odobreni stanovništvu zabilježili su rast od 1,1% u prvom kvartalu što je iznad rasta sustava pa je zabilježen porast tržišnog udjela za 0,04 postotna boda (tržišni udjel s krajem ožujka 2014. iznosi 4,76%).
Ukupna bilanca 31. ožujka 2014. iznosila je 13,7 milijardi kuna, a tržišni udjel mjeren po ukupnoj bilanci iznosio je 3,36%. Od početka godine ukupna bilanca pala je za 0,4% što je utjecalo na smanjenje tržišnog udjela za 0,02 postotna boda.

Stopa adekvatnosti kapitala s krajem je ožujka iznosila 16,69%. Banka je tijekom prvog kvartala 2014. održavala kvalitetne izvore financiranja kroz depozite klijenata što je bilo podloga za rast kredita i održavanje stabilne likvidnosti.

U ovoj godini pred OTP bankom je zahtjevan postupak integracije Banco Popolare Croatia, ali i nastavak jačeg usmjerenja na razvoj odnosa s klijentima, posebno u segmentu modernih bankarskih procesa.

 

Kontakt osoba za medije: 
Danijela Omelić
072 201 697
danijela.omelic@otpbanka.hr