Politika o zaštiti podataka - dopuna

Obavještavamo Vas kako će dana 24.11.2023. stupiti na snagu ažurirana Politika o zaštiti podataka. Dopune se odnose na točku II.4. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa i II.8. Marketinške svrhe. Detaljnije o svemu možete pronaći u dokumentima niže:

Politika o zaštiti podataka - Trenutno važeća verzija

Politika o zaštiti podataka - Nova vezija