Početak upisnog perioda za novi fond OTP MULTI EUR 2025

Obavještavamo vas da s današnjim danom (26. travnja 2023.) započinje upisni period tijekom kojeg vam nudimo mogućnost ulaganja vaših sredstava u OTP MULTI EUR 2025 novi investicijski fond s javnom ponudom i rokom dospijeća od dvije godine, denominiranom u eurima. Fond će u vremenu svog trajanja (ili “u razdoblju od osnutka do dospijeća“) nastojati ostvariti očuvanje početne vrijednosti imovine i porast vrijednosti imovine od 5,20 % (2,57 % prosječni godišnji prinos) pretežno ulažući u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih država članica EU.

Ova jedinstvena ponuda ima ograničeno trajanje zaključno s 25. svibnja 2023. Za vrijeme početne ponude udjela omogućena je uplata sredstava bez ikakve naknade. Minimalni iznos uplate je 1.000,00 eura.

Tijekom upisnog perioda udjeli u Fondu mogu se kupiti u svim poslovnicama OTP banke te putem internet bankarstva (link). Uslugu internet bankarstva također možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici OTP banke.

 

Klijentima koji ulože sredstva u Fond tijekom upisnog perioda banka će osigurati i uvećanu kamatnu stopu od 0,50 % na oročeni depozit ročnosti šest mjeseci.