Početak upisne kampanje OTP MULTI EUR 2025 II fonda bez ulazne provizije

Od 2. studenog  2023. godine započinje period upisne kampanje, tijekom koje vam nudimo mogućnost ulaganja vaših sredstava u OTP MULTI EUR 2025 II novi investicijski fond s javnom ponudom, s rokom dospijeća od 25 mjeseci.

Fond će od početka rada do dospijeća nastojati ostvariti očuvanje početne vrijednosti imovine odnosno porast vrijednosti imovine od 5,43% pri dospijeću (2,57% prosječni godišnji prinos), pretežno ulažući u državne obveznice Republike Hrvatske te depozite kreditnih institucija.

Ova jedinstvena ponuda ima ograničeno trajanje od 2. do 22. studenog 2023. godine. Za vrijeme trajanja upisne kampanje omogućena je uplata sredstava bez ikakve naknade. Minimalni iznos uplate je 1.000,00 eura za prvu i svaku slijedeću uplatu.

Tijekom perioda upisne kampanje sredstva se mogu uplatiti u svim poslovnicama OTP banke te putem usluge  internet bankarstva (link). Uslugu internet bankarstva također možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici OTP banke.

Klijentima koji ulože sredstva u Fond tijekom perioda upisne kampanje banka će osigurati i uvećanu kamatnu stopu od maksimalno 2,5% na oročeni depozit u EUR valuti ročnosti šest mjeseci.