OTP Multi USD 2

Istek OTP MULTI USD

Istječe fond OTP MULTI USD u koji ste uložili, ali imate mogućnost ulaganja u novi fond. Sa zadovoljstvom Vam kao ulagaču u fondove možemo ponuditi novi otvoreni investicijski fond OTP MULTI USD 2. Kao i OTP MULTI USD u koji ste već ulagali, on je također UCITS fond. UCITS je skraćenica za Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire).

Ovaj novi fond je sličan prethodnom

OTP MULTI USD 2 je fond u američkim dolarima koji ulaže u obveznice  (dužničke vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca koje su izdali ili za koje jamče Sjedinjenje Američke Države i Republika Hrvatska. Upravo zbog ulaganja u obveznice ovaj fond spada u manje rizične.

Važno je znati da je ovaj fond osnovan s određenim trajanjem (rokom dospijeća) od tri godine što znači da nakon tri godine dobivate isplatu uloženog novca. Naravno, ako želite, novac iz fonda možete povući i ranije.

Minimalni ulog u fond je 1.000,00 američkih dolara (USD) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Za vrijeme svog trajanja, fond ima tri osnovna cilja:

- očuvati vrijednost Vašeg početnog uloga, odnosno osigurati da nemate nikakve gubitke

- ostvariti Vam dobitak od 2,01 % godišnje (nekad može biti veći, a nekad manji)

- ostvariti Vam dobitak od 6,16 % na kraju tri godine (trajanje fonda)

Sigurno postizanje ovih ciljeva ne možemo garantirati, ali investicijska strategija je posložena kako bi ih ostvarila. Također je važno napomenuti da ovi ciljevi vrijede samo za ulagatelje koji svoj novac u fondu imaju od njegovog osnutka do dospijeća (tri godine).  

Imate pravo na dvije posebne pogodnosti jer već imate udio u OTP MULTI USD fondu

OTP MULTI USD ističe (dospijeva) 29. prosinca 2022. Vi možete i prije tog datuma otkupiti svoje udjele (izaći iz fonda) bez naknade. Ovo vrijedi u slučaju da novac iz tog fonda uložite u novi (OTP MULTI USD 2).  

Kod kupnje udjela u OTP MULTI USD 2 fonda također možete izbjeći ulaznu naknadu (3 % od iznosa ulaganja). Ovo vrijedi u slučaju da u fond uložite za vrijeme početne ponude udjela. Ona će trajati 30 dana, od 24. listopada 2022. do 22. studenog 2022. godine.

Ulaganjem u OTP MULTI USD 2 fond možete povećati kamatu na štednju

Ako za vrijeme ulaganja u fond otvorite štednju u američkim dolarima, kamata koju dobijete na tu štednju Vam se može povećati za 0,40 % do maksimalnog iznosa kamate od 0,50 %. Ovo povećanje kamate se odnosi na prvu godinu štednje, dok će za ostale ona biti obračunata prema našim važećim kamatama.

Ako želite saznati više informacija ili se odlučite uložiti u ovaj fond samo se javite:

  • svom premium bankaru ili dođite u bilo koju našu poslovnicu kod bankara koji je licenciran za fondove

ili

  • ispunite podatke u nastavku i zatražite povratni poziv kako bismo Vam zakazali sastanak s bankarom.