Rezultati OTP grupe za Q3 2016.

Rezultati grupe nadmašili očekivanja i u trećem kvartalu.

Konsolidirana računovodstvena dobit OTP grupe iznosila je 69,8 milijarda forinti u trećem kvartalu (pad od 3 posto kvartalno) te je računovodstvena dobit u prvih devet mjeseci porasla na 176 milijarda forinti, što je gotovo pet puta više nego u baznom razdoblju.

U prvih je devet mjeseci 2016. OTP grupa zabilježila 172,9 milijarda forinti usklađene dobiti nakon oporezivanja, što je značajno više od neto dobiti ostvarene u baznom razdoblju (103,6 milijarda). Godišnji rast gotovo se u potpunosti može pripisati značajnom poboljšanju rezultata banaka u Rusiji i Ukrajini, a devetomjesečna dobit u zemljama srednje i istočne Europe, uključujući Mađarsku, također je porasla u odnosu na bazno razdoblje, za 4 posto. Poboljšanje neto dobiti u prvih devet mjeseci (+67 posto godišnje) rezultat je uglavnom uzrokovan smanjenjem troškova rizika.

Devizno usklađeni konsolidirani kreditni portfelj na kvartalnoj je razini rastao za jedan posto, a pao za jedan posto na godišnjoj razini, dok je portfelj uredno vraćanih kredita u ovoj godini rastao za 2 posto. Značajan rast ovog segmenta može se vidjeti u grupi mađarske OTP banke (OTP Core), DSK banci i OTP banci Srbija (+4,3, 5,5 , odnosno 11,9 posto). Kod drugih je članica grupe zabilježen pad ovih kredita u ovoj godini te su banke u Rusiji i Rumunjskoj ostvarile najnepovoljniji rezultat (-7,9, odnosno -5,8 posto); kod potonje rezultat je to utjecaja negativnih volumena bančine vlastite konverzije hipotekarnih kredita u švicarskim francima. Kad je riječ o drugim segmentima proizvoda, naplativi krediti u SME i sektoru velikih poduzeća rasli su za 11, odnosno 9 posto, dok je portfelj kredita u maloprodaji pao za 0,4 posto, a hipoteke za 3 posto u ovoj godini.

Kvaliteta kreditnog portfelja nešto je narušena u trećem kvartalu, novi volumeni kredita DPD90+ povećani su za 14,5 milijarda forinti (1Q: 35,3 milijarde; 2Q: 7,7 milijarda, devizno usklađenih bez učinka prodaje i otpisa). U apsolutnim iznosima, najveći je priljev registrirala Rusija, no tamo se bilježi padajući trend (u milijardama forinti, 1Q: 17, 2Q: 12,7, 3Q: 10,5). Istovremeno, kvaliteta portfelja nije pogoršana u Mađarskoj i Bugarskoj: krediti prethodno klasificirani kao DPD90+ uklonjeni su iz te kategorije, konsolidirani omjer DPD90+ spušten je na 15,8 posto (-0,6 pp kvartalno), s pokrivenošću od 95 posto.

Razina grupnog rizika u trećem kvartalu pala je na 0,56 posto te je stopa troška za rizik u prvih devet mjeseci pala ispod jedan posto (0,91 posto), u usporedbi s 3,24 posto u isto vrijeme lani.

Volumeni devizno usklađenih depozita porasli su za 3 posto kvartalno te 4 posto godišnje. Od većih članica grupe, volumeni depozita rasli su u OTP Core i u Ukrajini, i to za 4, odnosno 3 posto kvartalno, dok je portfelj u Bugarskoj zadržan na istoj razini, a ruski su depoziti pali za 2 posto. Na godišnjoj razini, volumeni depozita u DSK banci značajno su porasli (12 posto), dok je OTP Core bilježio porast od 3 posto.

Konsolidirani omjer neto kredita i depozita s maloprodajnim obveznicama dosegnuo je 68 posto.

Usklađena dobit nakon oporezivanja grupe mađarske OTP banke (OTP Core) dosegla je 38,8 milijarda forinti u trećem tromjesečju 2016., što je kvartalni rast od 26,6 posto i 7-postotni godišnji rast. Devetomjesečna usklađena dobit dosegla 98,4 milijarde forinti (+3 posto godišnje). Operativna dobit bez jednokratnih prihodovnih stavki rasla je za 17 posto pod utjecajem 3-postotnog kvartalnog porasta ukupnog prihoda i 5-postotnog pada operativnih troškova.

Sve članice grupe osim Touch banke bilježile su dobit u trećem kvartalu, a neto dobit se poboljšava u bugarskoj, ruskoj, ukrajinskoj, hrvatskoj i crnogorskoj banci. Uz oporavak operacija u Rusiji i Ukrajini, zabilježeno je i preslagivanje pozicija kad je riječ o individualnim doprinosima dobiti grupe u trećem kvartalu i u devet mjeseci: OTP Core i DSK banka zadržale su dominantne pozicije, udjeli ruske i ukrajinske banke postaju značajniji, a OTP banka Hrvatska također postupno poboljšava svoje rezultate. Tako su zemlje srednje i istočne Europe doprinijele dobiti grupe s 59,8 milijarda forinti, a Rusija i Ukrajina s 10,7 milijarda. Touch banka zabilježila je gubitak od 1,4 milijarde forinti.

Krajem rujna 2016. pozicija likvidnosti OTP grupe bila je stabilna: rezerve operativne likvidnosti bile su ekvivalentne iznosu od 7,6 milijarda eura (+0,8 milijarda eura kvartalno). Krajem rujna 2016. konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS standardu bio je na 13,2 posto, bez promjene u odnosu na prethodni kvartal. U izračun nije uključen ni devetomjesečni neto rezultat niti je od regulatornog kapitala odbijen iznos dospjele dividende pri izračunu konsolidiranih omjera kapitalne adekvatnosti. Uključujući te stavke, CET1 omjer bio bi 15,2 posto. Samostalni Common Equity Tier1 mađarske OTP banke bio je 25,9 posto u trećem kvartalu, što je kvartalni rast od 0,3 postotna poena.

Konsolidirana računovodstvena dobit iznosila je 71,9 milijarda forinti u drugom tromjesečju, više nego dvostruko u usporedbi s prethodnim, pa polugodišnja računovodstvena dobit iznosi 106,2 milijarde forinti (+165 posto na godišnjoj razini).