Rezultati OTP grupe za Q1 2016.

Konsolidirana računovodstvena dobit grupe iznosila je 34,3 milijarde forinta u prvom tromjesečju.

Konsolidirana računovodstvena dobit iznosila je 34,3 milijarde forinta u prvom tromjesečju, s jednim većim usklađenjem od 13,4 milijarde forinta izdvojenih za bankarski porez (nakon oporezivanja), što obuhvaća godišnji iznos za mađarski bankarski porez isplaćen u prvom kvartalu te iznos slovačkog bankarskog poreza za prvi kvartal.

U prvom kvartalu 2016. OTP grupa prikazala je usklađenu dobit od 47,6 milijarda forinti, što predstavlja značajni rast i na godišnjoj i kvartalnoj razini, kao rezultat smanjenja troškova rizika; operativna dobit smanjena je i na godišnjoj i na kvartalnoj razini. Usklađena dobit prije oporezivanja iznosila je gotovo 64 milijarde forinta (+109 posto godišnje i +167 posto kvartalno). Efektivna stopa poreza bila je 25,6 posto, a ukupni iznos korporativnog poreza se više nego udvostručio. Povećano porezno opterećenje odnosilo se djelomično na grupu mađarske OTP banke (OTP Core) kao rezultat učinka poreznog štita revalorizacije investicija podružnica zbog promjena tečaja.

Nakon trenda pada devizno usklađenog kreditnog portfelja tijekom nekoliko proteklih tromjesečja, ovaj je portfelj u prvom kvartalu zabilježio rast od 2 posto, no na godišnjoj razini je smanjen za 3 posto. Hipoteke su smanjene za 2 posto, no potrošačko je kreditiranje poraslo za isti postotak. Portfelj velikih tvrtki bilježio je dinamični rast (+8 posto), a porastao je i portfelj mikro i malih poduzeća, i to za 2 posto kvartalno. Time je udjel OTP banke na tržištu kredita poduzećima porastao na 15,5 posto (+0,7 postotnih poena kvartalno i +1,4 postotna poena godišnje).

Uzimajući u obzir procjenu rizika kreditnog portfelja, razvoj volumena DPD90+ prilično je značajan. Kao rezultat poboljšanja makroekonomskog okruženja, ali i pod utjecajem konverzije deviznih stambenih kredita te čišćenja portfelja u ruskoj i ukrajinskoj podružnici u 2015., volumen kredita DPD90+ usklađen s kretanjima deviznog tečaja i učincima prodaje kredita i otpisa iznosio je 35,4 milijarde forinta. S obzirom da je slika baznog razdoblja pod utjecajem velikih promjena volumena u Mađarskoj zbog konverzije deviznih kredita, ovaj se trend bolje vidi u usporedbi s podacima za DPD90+ tijekom 2014. i 2015. U 2014. zabilježen je rekordan priljev od 254 milijarde forinta, a godinu kasnije on je iznosio 133 milijarde forinta. Što se tiče podataka za prvi kvartal 2016., u apsolutnom iznosu najveći je priljev registriran u Rusiji (17 milijardi forinta). Istovremeno, portfelj nije pokazao znakove propadanja u ukrajinskoj i bugarskoj podružnici, dok je OTP Core ostvario umjeren rezultat (5,3 milijarde forinta). Konsolidirani omjer DPD90+ ostao je nepromijenjen na 17,0 posto, a njegova je pokrivenost nešto smanjena (92,5 posto) iako je i dalje visoka.

Stopa troška rizika na grupnoj razini smanjena je na 1,3 posto (-1,7 postotnih poena kvartalno i -2,4 postotna poena godišnje).

Volumeni devizno usklađenih depozita pali su za 1 posto kvartalno, no porasli su za 4 posto godišnje. Među većim članicama grupe, volumeni depozita ostali su isti na kvartalnoj razini u OTP Core i DSK banci, a smanjeni su u Rusiji, Ukrajini i Rumunjskoj za 10, 3 odnosno 2 posto.

Konsolidirani omjer neto kredita i depozita s maloprodajnim obveznicama bio je na 67 posto, što predstavlja umjereni rast na kvartalnoj razini.

Usklađena dobit nakon oporezivanja grupe mađarske OTP banke (OTP Core) dosegla je 28,9 milijardi forinta u prvom tromjesečju 2016., što je umjereni pad na godišnjoj razini, ali kvartalni rast od 4 posto. Operativna dobit bez jednokratnih prihodovnih stavki ostala je stabilna na kvartalnoj razini.

Individualni doprinosi podružnica dobiti grupe promijenili su se u prvom kvartalu poboljšanjem rezultata ukrajinske i ruske podružnice: OTP Core ostvarila je 28,9 milijardi forinta usklađene neto dobiti, DSK banka 13,8 milijarda forinta, dok je ruska banka ostvarila 2,6 milijardi forinta dobiti, a OTP banka Ukrajina 0,9 milijardi forinta. Druge su podružnice u srednjoj i istočnoj Europi doprinijele rezultatu grupe s ukupno 2 milijarde forinta dobiti i niti jedna nije bilježila gubitke. Touch banka, ruska online banka, zabilježila je gubitak od milijardu forinta u prvom tromjesečju.

Krajem ožujka 2016., konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS standardu bio je na 13,2 posto (-0,1 postotni poen kvartalno). Samostalni Common Equity Tier1 mađarske OTP banke bio je 22,4 posto u prvom kvartalu, što je kvartalni pad od 0,2 postotna poena.