OTP Grupa: Rezultati prvog kvartala 2020. godine

Trenutno postoji visok stupanj neizvjesnosti vezan uz dubinu i trajanje gospodarske recesije uzrokovane pandemijom, kao i razine očekivanog oporavka. Također, u ovom je trenutku teško procijeniti globalni utjecaj pandemije i djelotvornost uvedenih nacionalnih i međunarodnih mjera zaštite gospodarstava.

U skladu s tim, uprava OTP banke povukla je svoje Smjernice za 2020. godinu objavljene 6. ožujka 2020. i neće donositi nikakvu novu prognozu za ostatak godine sve dok ne postoje sveobuhvatne informacije o stanju makroekonomskog i operativnog okruženja.

Vezano uz rezultate prvog polugodišta 2020. treba naglasiti da u trenutnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom:

•           Uprava ocjenjuje da poslovna aktivnost grupe nije pretrpjela značajne probleme u prvom kvartalu u cjelini, rad od kuće postao je prevladavajući oblik svakodnevnog poslovanja (ne uključujući mrežu poslovnica), istodobno ranije uvedeni kanali internetske prodaje ostvarili su dodatan napredak; Grupa je stavila veliki naglasak na to da učini sve što je moguće za zaštitu zdravlja svojih zaposlenika i klijenata, da osmisli ponude i popuste koji najbolje služe interesima svojih klijenata u sektoru građanstva i poslovnom sektoru u trenutnoj teškoj situaciji; Također, banka je na razne načine podržala najugroženije zajednice, putem financijskih donacija te medicinskom i računalnom opremom.

•           U svojoj politici rezervacija grupa je primijenila takve modele i skup makroekonomskih pretpostavki koje su - prema očekivanjima - u skladu s trenutnim faktorima rizika i nesigurnostima;

•           Usred značajnih rezervacija, kapitalna pozicija grupe ostala je stabilna i sigurno udovoljava svim regulatornim zahtjevima, čak i bez nedavno najavljenog ublažavanja kapitalnih rezervi;

•           Pozicija likvidnosti grupe je sigurna, volumen depozita nastavio je rasti u prvom kvartalu. Do kraja prvog kvartala, omjer pokrivenosti likvidnosti (LCR) iznosio je 164%.

U prvom kvartalu 2020., konsolidirani knjigovodstveni gubitak grupe iznosio je 4,1 milijarde HUF-a, opseg stavki usklađenja skočio je na gotovo 36 milijarda forinti, uglavnom zbog izračunatog negativnog utjecaja bankarskog poreza i moratorija na kredite u Mađarskoj. Prema trenutnim podacima, stopa sudjelovanja u moratoriju iznosi cca. 45-50% u grupi mađarske OTP banke (OTP Core), dok je u slučaju stranih podružnica, u onim zemljama u kojima su uvedeni moratoriji na kredite - dijelom zbog razlika u rokovima dospijeća i drugim lokalno uvedenim uvjetima moratorija - Uprava nije izračunala značajan učinak na rezultate na temelju do sada dostupnih podataka.

U prvom kvartalu 2020. godine OTP grupa je zabilježila 31,8 milijardi HUF prilagođene dobiti nakon oporezivanja. Tijekom tromjesečja sve su članice grupe pretrpjele kvartalne gubitke neto dobiti kao rezultat povećanih rezervacija za osiguravanje rizika uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19. Bez takve perspektivne prakse dodatnog rezerviranja, opseg rashoda troškova rizika iznosio bi tek oko 10% de facto rezervacija; također, bez te dodatne odredbe OTP Core bi i dalje imao pozitivne troškove rizika u prvom kvartalu 2020. godine.

Tromjesečni suficit prepoznat je uglavnom zbog promijenjenog vanjskog okruženja zbog pandemije, u skladu s očekivanjima progresivnog pristupa MSFI 9.

Kapitalna pozicija grupe je sigurna, njen Common Equity Tier1 udio kapitala (CET) na kraju prvog kvartala 2020. iznosio je 13,9%.

Pozicija likvidnosti ostala je stabilna i snažna, obujam depozita se povećavao u prvom kvartalu (+ 1% kvartalno, + 129 milijardi HUF), a svi ključni omjeri likvidnosti (LCR, neto omjer zajmova i depozita) znatno su viši ili bolji od prosjeka industrije.

U prvom kvartalu 2020. portfelj naplativih kredita nakon valutnog usklađivanja organski je porastao za 3%, za 323 milijardi HUF-a kvartalno, od čega su mađarski portfelji porasli za 5% kvartalno.