OTP grupa predstavila rezultate za prvi kvartal 2021.

Unatoč privremenim mjerama zaključavanja koje su uvedene u mnogim zemljama, poslovanje OTP grupe bilo je neprekinuto u prvom tromjesečju. Druga integracija u Srbiji nesmetano je napredovala i uspješno je završena 30. travnja 2021. Ukupni volumen stavki usklađenja u prvom kvartalu predstavljao je 24 milijarde forinti u računovodstvenoj dobiti od 93,3 milijarde forinti (nakon oporezivanja), što je oko polovine iznosa usklađenja za 2020. godinu. U prvom kvartalu zabilježene su tri glavne stavke:

  • gotovo 19 milijardi forinti manje bankarskog poreza u mađarskoj operaciji;
  • učinak akvizicija od -3,5 milijarda forinti (nakon oporezivanja) koji se uglavnom odnosi na srpske, slovenske i bugarske banke;
  • utjecaj sporazuma o zamjeni trezorskih dionica između MOL-a i OTP-a, prethodno prikazan kao jednokratna stavka, predstavljen je među stavkama usklađenja počevši od prvog tromjesečja 2021. godine, a iznosi -2,4 milijarde forinti. Takav opseg oblikuje cjenovni učinak tih pojedinačnih dionica, a znatnije i sama praksa isplate dividende. S obzirom na to da je Mađarska narodna banka tražila od banaka da ne isplaćuju dividendu do 30. rujna 2021., ako se ukine zabrana dividende, ta bi se stavka mogla pojaviti kasnije ove godine.

Konsolidirana usklađena dobit u prvom tromjesečju iznosila je 117,3 milijarde forinti, gotovo četiri puta više u odnosu na bazno razdoblje. Prilagođeni povrat na kapital za ovo razdoblje povećao se na 18,6 % (+13,1 pp godišnje).

Veličina dobiti nakon oporezivanja u velikoj je mjeri oblikovana značajnim padom ukupnih troškova rizika (1Q: -8,5 milijarda forinti, -91 % na godišnjoj razini). Unutar tromjesečne dobiti doprinos inozemnih podružnica iznosio je 47 % (+16 pp godišnje). Sve su podružnice poslovale profitabilno, a u apsolutnom iznosu najveće godišnje poboljšanje pokazale su bugarske i ruske operacije.

Operativni prihod u prvom tromjesečju pokazuje povoljnu sliku poboljšanjem od 16 % godišnje, dok je devizno usklađen te usklađen izvanbilančnim stavkama zabilježio porast od 16,7 % godišnje. Ukupni prihodi dinamično su rasli, + 6 % na godišnjoj razini (bez izvanbilančnih i deviznih usklađenja + 8 %) s neto prihodom od kamata koji su porasli za 1 % (bez izvanbilančnih i deviznih usklađenja 3 %), dok su neto prihodi od naknada i provizija rasli bržim tempom (+ 4 %, bez izvanbilančnih i deviznih usklađenja 5 %). Ostali neto nekamatni prihodi porasli su za 81 % na godišnjoj razini.

Konsolidirana neto kamatna marža poboljšana je za 5 baznih bodova kvartalno dostigavši 3,47 % (-40 baznih bodova godišnje). Veća neto kamatna marža uglavnom je posljedica poslovanja u Mađarskoj, a manjim dijelom u Hrvatskoj, Rusiji i Ukrajini.

Osim OTP Fund Managementa u prvom tromjesečju, sve su operacije ostvarile kvartalno poboljšanje neto dobiti, uglavnom zbog nižih troškova rizika. Doprinosi inozemnih podružnica dobiti u prvom kvartalu manje su pod utjecajem deviznih kretanja: prosječna stopa HUF u odnosu na UAH pala je samo 0,2 % kvartalno, odnosno 1,5 % u odnosu na RUB. Što se tiče cijele grupe, ponovno je ukrajinska podružnica imala najveći povrat na kapital u tom razdoblju (1Q: 29 %).

Operativni prihod u prvom kvartalu poboljšan je za 5 % na kvartalnoj razini. Ukupni prihodi smanjenu su za 2 % kvartalno, pri čemu su neto prihodi od kamata porasli za 3 % uglavnom kao rezultat poslovanja OTP Core, dok su neto prihodi od naknada i provizija pali za 13 % kvartalno kao rezultat baznog učinka (u četvrtom kvartalu ojačani su rezultati OTP Fund Managementa  za 7,3 milijarde forinti prihoda naknada za uspjeh) i sezonalnosti. Ostali neto nekamatni prihodi bili su neznatno niži na kvartalnoj razini. Operativni troškovi u prvom tromjesečju bili su sezonski niži, a zajedno s promjenom određenih poreznih odbitaka u Mađarskoj, ovaj je iznos smanjen za 13,3 milijarde forinti kvartalno (-8 %).

Kao i u prethodnim tromjesečjima, osnovna je dobit u velikoj mjeri oblikovana troškovima rizika. Ukupni obujam troškova rizika u prvom tromjesečju smanjio se za 84 % kvartalno (1Q 2020.: 91,7 milijarda forinti, 4Q: 52,1 milijardu forinti, 1Q 2021: 8,5 milijarda forinti). Kao rezultat toga, tromjesečna stopa troškova rizika pala je na 0,3 % (1Q 2020.: 2,57 %, 4Q: 1,17 %).

Devizno usklađen kreditni portfelj (stupanj 1 + 2) u prvom tromjesečju povećao se za 2 % u odnosu na isto razdoblje (+ 233 milijarde forinti, bez izvanbilančnih stavki), nakon rasta od 3 % u prethodnom tromjesečju. Što se tiče kretanja volumena stupnja 1 + 2 u bankama članicama grupe, tijekom prva tri mjeseca najveći su rast bilježile mađarske, ukrajinske i rumunjske operacije (+ 3-3, odnosno 4 % kvartalno). Kod ruske banke, ovi su volumeni smanjeni za svega 1 % kvartalno u usporedbi s padom od 3 % na kvartalnoj razini u prvom tromjesečju 2020.

Što se tiče glavnih segmenata kredita, konsolidirani devizno usklađeni stambeni krediti koji se uredno vraćaju te potrošački krediti organski su porasli za 2 %, dok je izloženost prema koporativnom sektoru porasla za 1 % kvartalno. Od pojedinačnih rezultata, OTP Core istaknuo se porastom od 7 i 14 % u potrošačkim te kreditima SME na kvartalnoj razini.

Kvaliteta konsolidiranog kreditnog portfelja ostala je stabilna u prvom kvartalu: rast volumena DPD90 + (usklađen deviznom tečaju i učinku prodaje i otpisa, kao i revalorizaciji potraživanja od faktoringa u Mađarskoj) znatno je usporio, a rast od 9 milijarda forinti je ispod tromjesečnog prosjeka zabilježenog 2020. Konsolidirani omjer DPD90 + dodatno je opao (1Q: 3,73 %, -0,5 pp kvartalno). Izloženosti prema stupnju 1 + 2 činile su 94,3 % ukupnih bruto zajmova (13,772 milijarde forinti) do kraja prvog tromjesečja 2021. U okviru toga zajmovi stupnja 1 predstavljali su 81,1 % ukupnih bruto zajmova, a omjer stupnja 2 bio je 13,2 %. Omjer stupnja 3 prema IFRS-u 9 bio je 5,7 % na kraju prvog tromjesečja, nepromijenjen kvartalno (-0,1 pp godišnje). Vlastita pokrivenost izloženostima stupnjeva 1, 2 i 3 iznosila je 1,0 %, 10,8 % i 63,0 %.

Stope sudjelovanja u moratorijima na plaćanje posvuda pokazuju trend opadanja. Materijalne stope sudjelovanja mogle su se vidjeti samo u OTP Core (32,5 %), Merkantil grupi (21,3 %), hrvatskoj operaciji (5,2 %) i SKB-u (4,7 %) do kraja ožujka 2021.

Devizno usklađeni depoziti porasli su za 3% u odnosu na isto razdoblje (+ 474 milijarde forinti). Slično obrascu volumena kredita, najbrži priljev depozita zabilježen je u mađarskim, ukrajinskim i rumunjskim operacijama.

Konsolidirani omjer neto zajma i depozita smanjio se za 1 pp kvartalno, na 75 %.

Krajem ožujka 2021. bruto rezerve operativne likvidnosti grupe iznosile su 8,9 milijardi eura protuvrijednosti (isto razina kvartalno).

Krajem ožujka 2021. konsolidirani omjer Common Equity Tier 1 prema IFRS-u iznosio je 15,6 % (+0,2 pp kvartalno i +1,7 pps godišnje). Ovaj omjer jednak je omjeru Tier 1.