OTP grupa predstavila rezultate za 2022. godinu

Ukupni rezultat u 2022. godini uglavnom je uvjetovan izravnim i neizravnim učinkom rata između Rusije i Ukrajine koji je izbio 24. veljače. U sklopu aktivnosti preuzimanja, OTP je 2022. godine uspješno završio kupnju Alpha banke u Albaniji, a rezultati trećeg tromjesečja već su uključili bilancu, prihode i gubitke novostečenog subjekta. Dana 6. veljače 2023. financijski je zatvorena kupnja Nove KBM u Sloveniji, bilanca, prihodi i gubici bit će konsolidirani u brojkama za prvo tromjesečje 2023. Transakcija je predstavljala dosad najveću akviziciju OTP grupe u povijesti, a slijedom te akvizicije OTP će postati vodeća banka u pet zemalja srednje i istočne Europe u kreditiranju, i to u Mađarskoj, Bugarskoj, Sloveniji (na pro forma osnovi), Srbiji i Crnoj Gori. Očekuje se da će kupnja Ipoteka banke u Uzbekistanu, koja je najavljena 12. prosinca 2022., biti dovršena i da će se banka konsolidirati u drugom tromjesečju 2023.

Izravni i neizravni učinci rata između Rusije i Ukrajine te uspješnost mađarskog gospodarstva i povezanih mjera Vlade i Središnje banke još uvijek predstavljaju rizike u 2023. Očekivani financijski rezultati Grupe posebno ovise o tim čimbenicima, a time i smjernice za upravljanje uključuju veću nesigurnost od uobičajene. U slučaju Rusije i Ukrajine Uprava ne predviđa značajno pogoršanje poslovnog okruženja, stoga bi se dobit nakon oporezivanja u smislu lokalne valute mogla poboljšati u obje zemlje u 2023 godini.

Konsolidirana neto kamatna marža mogla bi ostati stabilna u 2023., a Uprava ne predviđa značajno pogoršanje profila rizičnosti, no povišena inflacija vrši pritisak na pokazatelje troškovne učinkovitosti. U skladu s navedenim pretpostavkama, konsolidirani povrat na kapital izračunat iz prilagođene dobiti nakon oporezivanja (prilagođeni ROE) mogao bi biti blizu razine iz 2022. godine. Nakon poslovne godine 2022. očekuje se da će Upravni odbor predložiti isplatu dividende od 84 milijarde HUF (300 HUF po dionici). Konačna odluka o prijedlogu dividende donesena je na sjednici Uprave 21. ožujka, a odluka će biti javno objavljena 6. travnja.

OTP grupa je u 2022. godini ostvarila dobit od 347,1 milijardu HUF nakon oporezivanja. Značajan pad od 24% na godišnjoj razini posljedica je velikog povećanja negativnih stavki prilagodbe. Godišnji ROE iznosio je 11% (-6,0 postotnih bodova godišnje). Ukupan obujam stavki prilagodbe iznosio je - 245 milijardi HUF na čemu se temelji šesterostruko godišnje povećanje. Glavne stavke bile su sljedeće:

  • -HUF 91,4 milijarde poreza na financijske institucije uključujući i bankovni porez i porez na neočekivanu dobit (nakon oporezivanja);
  • -59,3 milijarde HUF za troškove umanjenja vrijednosti goodwilla/ulaganja (nakon poreza);
  • -36,5 milijardi HUF očekivani jednokratni učinak produženja gornje granice kamatnih stopa za određene zajmove u Mađarskoj (nakon poreza);
  • -35 milijardi HUF umanjenja vrijednosti ruskih državnih obveznica koje se drže u OTP Core i DSK banci (nakon poreza);
  • -10,4 milijarde HUF učinak likvidacije Sberbank Mađarska (nakon poreza);
  • -2,5 milijardi HUF očekivani jednokratni negativni učinak moratorija na otplatu duga u Mađarskoj (nakon poreza);
  • -14 milijardi HUF ostale stavke.

U četvrtom tromjesečju 2022. bilanca usklađenih stavki smanjila je dobit nakon oporezivanja za 38 milijardi HUF.

Težina izloženosti prema Rusiji i Ukrajini djelomično je oblikovana valutnim potezima, ali i namjernim ili prisilnim mjerama poslovne politike. U Rusiji je dobit nakon oporezivanja u lokalnoj valuti pala s 9,1 milijarde RUB na 3,9 milijardi (-57% godišnje); bruto kreditni portfelj smanjio se za 12% godišnje u rubljama, pri čemu su se korporativne izloženosti smanjile za 75%. U Ukrajini je kreditna aktivnost pretrpjela veliki pad nakon 24. veljače, bruto obujmi kredita pali su za 16% godišnje, međutim depozitni portfelj porastao je za 21%, na osnovi usklađenoj za valute.

U 2022. ukrajinsko poslovanje zabilježilo je gubitak od gotovo 16 milijardi HUF, no nakon negativnih rezultata u prvom polugodištu, banka je to uspjela preokrenuti i ostvarila pozitivan rezultat u drugom polugodištu. U slučaju Ukrajine i Rusije uprava OTP-a primjenjuje načelo trajnsoti poslovanja, međutim u Rusiji Uprava još uvijek razmatra sve potencijalne opcije, iako je dekret ruskog predsjednika iz listopada 2022. zabranio prodaju banaka u stranom vlasništvu.

Godišnja neto kamatna marža ostala je ista na godišnjoj razini (3,51%). Osim na ruskom tržištu, trend rasta stopa nastavljen je na ostalim područjima. U 2022. ukrajinske, moldavske i mađarske kamatne stope zaključile su se na najvišim razinama (25%, 20% odnosno 18%). Pozitivan učinak viših stopa na prihode od kamata počinje tek postupno kao rezultat različite dinamike ponovnog određivanja cijena depozita i kredita.

Ukupni troškovi rizika za 2022. iznosili su -178 milijardi HUF, dva i pol puta više nego 2021. Unutar toga ukupni obujam troškova kreditnog rizika dosegao je -135,2 milijarde HUF naspram -46 milijardi HUF prije godinu dana. Godišnja stopa troška kreditnog rizika iznosila je 0,73% (+42 postotna boda godišnje). Bez ruskog i ukrajinskog poslovanja godišnji troškovi kreditnog rizika iznosili bi +7 milijardi HUF što implicira CoR od -0,04% u odnosu na 0,19% u 2021. U četvrtom tromjesečju OTP grupa je ostvarila 153 milijarde HUF dobiti nakon oporezivanja, -19% kvartalno. Poslovni prihodi iznosili su 223 milijarde HUF (-10% kvartalno). Ukupni prihodi kvartalno su stagnirali pri čemu je neto prihod od kamata porastao za 2% kvartalno, a neto prihod od naknada i provizija za 3%. Ostali prihodi pali su uglavnom zbog baznog učinka: u trećem tromjesečju zabilježena je značajna jednokratna stavka prihoda. Kvartalna neto kamatna marža smanjila se za 3 postotna boda kvartalno (3,50%).

Operativni troškovi porasli su za 12% kvartalno. Opseg ukupnih troškova rizika porastao je za 31% tromjesečno, unutar kojih su troškovi kreditnog rizika skočili za 24% na -33,7 milijardi HUF. Od stranih podružnica, DSK Bugarska je ostvarila izuzetno snažnu zaradu u četvrtom tromjesečju, OTP Fund Management također je povećao svoju kvartalnu zaradu četiri puta kvartalno kao rezultat prihoda od naknada za uspjeh ostvarenih u četvrtom tromjesečju. Opseg konsolidiranih zajmova s prilagodbom tečaja (Faza 1+2) porastao je za 12% godišnje

Bez ukrajinskog i ruskog volumena, ali uključujući utjecaj akvizicije Alpha Bank Albania, knjiga kredita porasla je za 15%. Kao rezultat toga, rast portfelja dosegao je blizu 2300 milijardi HUF u 2022. Osim ukrajinskih, ruskih i moldavskih podružnica, sve druge operacije zabilježile su godišnji porast od oko ili više od 10%, dok je u te tri zemlje pad bio 27, 16 odnosno 5% godišnje. Pozitivno je što je uz snažnu dinamiku volumena OTP uspio poboljšati svoje tržišne udjele u mnogim zemljama i segmentima. Što se tiče glavnih segmenata, najbrže povećanje volumena povoljnih zajmova usklađenih s valutom zabilježeno je u korporativnom sektoru (+20% godišnje), a slijede zajmovi za mala i srednja poduzeća (+12%), što je također podržano novim subvencioniranim strukturama u Mađarskoj.

Potrošačka knjiga rasla je za 3%, a hipotekarna knjiga za 10% godišnje. Međutim, u četvrtom tromjesečju povećanje volumena značajno je usporilo (+1% tromjesečno), uglavnom kao rezultat novozapočetih ili nastavljenih ciklusa povećanja kamatnih stopa. U OTP Coreu ukupni portfelj zajmova porastao je za 2% kvartalno, no volumen hipoteka već je erodirao, a korporativna izloženost porasla je za 4%, što je bilo definitivno usporavanje u kontekstu godišnjeg skoka od 33% godišnje. Valutno usklađeni depoziti rasli su za 14% godišnje što odgovara povećanju od oko 3.000 milijardi HUF. Bez ruskih i ukrajinskih volumena rast je bio 13% godišnje. U četvrtom kvartalu rast depozita usporio je na 2% kvartalno.

OTP banka je 2022. izdala dva međunarodna ugovora o javnim obveznicama u vrijednosti od 400 milijuna i 650 milijuna EUR nominalne vrijednosti, a također je tiskala i privatni plasman u vrijednosti od 60 milijuna USD. Banka je u Mađarskoj testirala tržište i s dvije dodatne transakcije te je ukupno prikupila 36,2 milijarde HUF. Sve izdane obveznice bile su prihvatljive za MREL. U veljači 2023. OTP banka izdala je Tier2 obveznice u vrijednosti od 650 milijuna USD.