OTP grupa predstavila rezultate za 2021. godinu

Trenutno je teško procijeniti posljedice rusko-ukrajinskog sukoba na poslovanje u Rusiji i Ukrajini, potencijalni scenariji variraju u širokom spektru. Pod pretpostavkom da sukob nema materijalno negativan učinak na ostatak Grupe, poslovanje ostatka Grupe u 2022. godini (bez ruskih i ukrajinskih operacija) moglo bi se razvijati na sljedeći način:

  • Organski rast (stupanj 1+2) volumena kredita mogao bi biti oko 10 % na godišnjoj razini (prilagođeno tečajnim promjenama).
  • Nakon stalnog smanjenja tijekom posljednjih nekoliko godina, neto kamatna marža mogla bi se stabilizirati.
  • Prilagođeni pokazatelj profitabilnosti, omjer troškova kreditnog rizika i omjer učinkovitosti operativnih troškova mogli bi biti slični kao u 2021.

Uprava OTP banke i dalje smatra da je isplata dividende od 119 milijardi forinti izdvojene nakon 2019. i 2020. godine razumna. Međutim, Upravni odbor odlučit će o tome i o predloženom iznosu dividende za isplatu nakon 2021. na sastanku u ožujku 2022., uzimajući u obzir razvoj rusko-ukrajinskog sukoba.

U 2021. ukupan iznos usklađivanja iznosio je -40,5 milijardi forinti u okviru računovodstvene dobiti od 456,4 milijarde forinti (nakon oporezivanja), za 10 milijardi forinti manje nego u 2020. Od toga -2,2 milijarde forinti knjiženo je u četvrtom tromjesečju.

Glavne stavke bile su sljedeće:

  • Učinak akvizicija od -6,7 milijardi forinti (nakon oporezivanja).
  • Porezni štit od +2,6 milijardi forinti koji se odnosi na priznavanje ili ukidanje troškova umanjenja vrijednosti uknjiženih u odnosu na revalorizaciju ulaganja u određena društva kćeri (nakon oporezivanja);
  • Dobit od +2,2 milijarde forinti vezano uz ugovor o zamjeni dionica riznice između MOL-a i OTP-a, koji odražava promjene cijene dionica i ažurirani model izračuna za isplatu dividende.
  • manji jednokratni učinak od -255 milijuna forinti (nakon oporezivanja) odnosio se na produljenje mađarskog moratorija na plaćanje do 30. lipnja 2022.

Grupa je objavila 496,9 milijardi forinti konsolidirane prilagođene dobiti u 2021. (+ 60 % na godišnjoj razini), a prilagođeni povrat na kapital za razdoblje dosegao je 18,5 % (+ 5,5 postotna boda na godišnjoj razini). Veličinu krajnje dobiti uvelike su oblikovali ukupni troškovi rizika, njihov volumen od 72,5 milijardi forinti iznosio je približno trećinu dobiti u baznom razdoblju. Operativna dobit je bila zadovoljavajuća: u 2021. Grupa je zabilježila 660,4 milijarde forinti, što je 23 % više nego u 2020. godini. Prilagođeno za valutu, prodaju OBS-a i reklasifikaciju IPA-e povećanje bi iznosilo 19,5 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi dinamično su napredovali, za 13 % na godišnjoj razini (bez učinka prodaje slovačke podružnice, prilagođeno za tečajne promjene) s neto kamatnim prihodima koji rastu istom dinamikom, dok je neto prihod od naknada i provizija rastao nešto sporije (+12 % na godišnjoj razini). Ostali neto nekamatni prihodi povećani su za 17 % na godišnjoj razini.

Unatoč daljnjem smanjenju neto kamatne marže (2021.: 3,51 %, -11 baznih bodova na godišnjoj razini), tromjesečna neto kamatna marža tijekom prošle godine (prvo tromjesečje 2021.: 3,47 %, drugo tromjesečje: 3,47 %, treće tromjesečje: 3,46 %, četvrto tromjesečje: 3,62 %) pokazala je ili stabilan ili poboljšan trend u usporedbi s razinama iz četvrtog tromjesečja 2020. (3,43 %). Istodobno je bilo nekoliko čimbenika koji su negativno utjecali na neto kamatnu maržu. S jedne strane, promjene tečaja imale su negativan utjecaj na godišnju neto kamatnu maržu: tijekom 2021. forint je bio 2,7 % jači na godišnjoj razini u odnosu na ukrajinsku grivnu, odnosno za 3,8 % u odnosu na ruski rubalj. Također, na neto kamatnu maržu je negativno utjecalo stalno povećanje volumena depozita kroz učinak razrjeđivanja veće ukupne imovine i veće težine likvidne imovine s niskom maržom. Što se tiče cijele Grupe, godišnja neto kamatna marža je poboljšana u OTP Coreu, Ukrajini i Rusiji, dok su ostale članice Grupe pretrpjele eroziju marži u različitim razmjerima.

Kada je riječ o ukupnim rezultatima Grupe, sve operacije osim mađarskog upravljanja fondovima i CKB-a (Crna Gora) objavile su veće prilagođene dobiti nakon oporezivanja u odnosu na prethodnu godinu. Udio u dobiti nemađarskih članica Grupe skočio je s 41 % na 51 % u odnosu na prethodnu godinu. U četvrtom tromjesečju 2021. OTP grupa objavila je 123,3 milijarde forinti prilagođene dobiti nakon oporezivanja, što je poduprlo pad od 3 % u odnosu na prethodno tromjesečje. Što se tiče pojedinih tržišta, rezultati su bili raznovrsniji: zbog viših troškova rizika i sezonski većih operativnih troškova kvartalna je dobit pala u četvrtom kvartalu u OTP Core, DSK, OBH, OBU, CKB i SKB.

U četvrtom tromjesečju operativni prihod dosegao je 177 milijardi forinti, što je neznatno poboljšanje u odnosu na prethodno tromjesečje. Ukupni prihod porastao je za 9 % u odnosu na prošlo tromjesečje uglavnom zbog povećanja neto kamatnih prihoda od 11 % na tromjesečnoj razini uz snažan volumen i poboljšanje neto kamatne marže. Konsolidirana neto kamatna marža u zadnjem tromjesečju 2022. porasla je za 17 baznih bodova na tromjesečnoj razini na 3,62 %. Neto prihod od naknada i provizija porastao je tek umjereno, za 2 % na tromjesečnoj razini. Dvije operacije pretrpjele su značajan pad u četvrtom tromjesečju: u slučaju hrvatske podružnice, razlog je bio bazni učinak, dok je u OTP Coreu uobičajeni povrat novca na kraju godine vlasnicima kreditnih kartica knjiženih u paušalnom iznosu uzeo svoj danak. Istodobno, naknade za uspjeh uknjižene na OTP Management fondu djelomično nadoknađuju negativan utjecaj gornja dva čimbenika. Ostali neto nekamatni prihodi porasli su za 13 % na tromjesečnoj razini.

Volumen ukupnih troškova rizika u četvrtom tromjesečju porastao je za 17 % na tromjesečnoj razini, pri čemu su troškovi kreditnog rizika porasli za 45 %. Nakon produljenja moratorija na plaćanja u Mađarskoj, banka je određene izloženosti prema stanovništvu i poduzećima reklasificirala u 2. i 3. stupanj, čime su uvedene dodatne odredbe o riziku.

Doprinos dobiti inozemnih podružnica u četvrtom tromjesečju pao je za 2 % u odnosu na prethodno tromjesečje i iznosio je 51 %: poslovanje u Srbiji, Rusiji i Rumunjskoj ostvarilo je snažnu tromjesečnu neto dobit. Treba napomenuti da su u četvrtom tromjesečju promjene tečaja također imale deformirajući učinak: forint je u prosjeku oslabio za 3 % na tromjesečnoj razini u odnosu na većinu valuta.

Tijekom 2021. ostvareni volumen kredita povećao se za 15 % u odnosu na prethodnu godinu (prilagođeno valutama). Mađarski moratorij na plaćanja imao je pozitivan učinak od jednog postotna boda na konsolidirani rast portfelja (glavnica se ne amortizira, a obračunate kamate dodaju nepodmirenoj glavnici). Kao rezultat toga, u 2021. uspješna ekspanzija kreditnog portfelja premašila je 2.000 milijardi forinti. Prošle godine sve članice Grupe zabilježile su povećanje volumena u odnosu na prethodnu godinu. Od najvećih članica Grupe, najbrži je rast kredita zabilježen u ukrajinskom (+41 %), mađarskom (+19 %), ruskom (+18 %) i bugarskom (+11 %) poslovanju.

Što se tiče glavnih kategorija kredita, tijekom posljednjih dvanaest mjeseci najbrže je porasla konsolidirana korporativna izloženost (+19 % u skladu s tečajnim promjenama), nakon čega slijedi rast hipotekarnog portfelja (+15 %), portfelja potrošačkih kredita (+14 %) ) i izloženosti leasingu (+11 %).

U četvrtom tromjesečju 2021. volumen poslovanja porastao je za 4 % na tromjesečnoj razini. Od pojedinačnih performansi ruski portfelj porastao je za 9 %, ukrajinski za 7 %, bugarski za 4 % i mađarski za 3 %.

Omjer stupnja 3 u četvrtom tromjesečju prema MSFI 9 iznosio je 5,3 %, na temelju poboljšanja od 0,4 postotna boda u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje od 0,1 postotnih bodova u odnosu na prethodno tromjesečje pripisalo se mađarskom moratoriju na plaćanja produženom u studenom: određene izloženosti koje su ostale pod utjecajem moratorija prebačene su u kategoriju stupnja 3. Vlastita pokrivenost izloženosti u stupnjevima 1, 2 i 3 iznosila je 1,0 %, 10,1 %, odnosno 60,5 %.

Devizno usklađen depozitni portfelj porastao je za 16 % na godišnjoj razini ili 2,916 milijardi forinti, odnosno rastao je brže od volumena kredita.

Na kraju prosinca 2021. bruto rezerve operativne likvidnosti grupe bile su ekvivalentne 9,1 milijardi eura (+0,8 milijardi eura na kvartalnoj razini).

Na kraju zadnjeg tromjesečja 2021. konsolidirani omjer temeljnog kapitala Tier 1 prema MSFI-u iznosio je 16,8 % (+1,4 na godišnjoj i tromjesečnoj razini). Ovaj omjer jednak je omjeru Tier 1 i uključuje neto zaradu za razdoblje i oduzetu dividendu.