OTP grupa predstavila rezultate za 2019. godinu

Konsolidirana računovodstvena dobit nakon oporezivanja za 2019. godinu iznosi 412,6 milijarda forinti, u usporedbi s 318,3 milijarda forinti u baznom razdoblju, što čini porast od 30 posto na godišnjoj razini. Računovodstveni povrat na kapital jest 0,3 posto (+1,6 postotnih bodova godišnje).

Ukupni volumen stavki usklađenja u 2019. zabilježen je na -6,5 milijarda forinti (nakon oporezivanja), odnosno manji je nego u 2018. U četvrtom kvartalu ovaj je volumen iznosio -3 milijarde forinti.

U 2019. godini OTP grupa zabilježila je usklađenu dobit nakon oporezivanja u iznosu od 419 milijarda forinti, što je godišnji porast od 29 posto. Bez doprinosa novopridruženih banaka u Bugarskoj, Albaniji, Moldaviji, Crnoj Gori i Srbiji, godišnja bi dobit bila 389,7 milijarda forinti (+20 posto na godišnjoj razini). Efektivna porezna stopa umjereno je rasla za 0,2 postotna boda na 10,1 posto. Dobit prije oporezivanja narasla je za 28 posto na godišnjoj razini.

U strukturi godišnje dobiti, OTP Core (grupa mađarske OTP banke) imala je najviši individualni neto rezultat (191 milijarda forinti). Kad govorimo o godišnjim rezultatima podružnica, sve su ih poboljšale. Bugarska članica grupe bilježila je izvrsnih 67,9 milijarda forinti, a slijede ukrajinska (35,2 milijarde forinti), hrvatska (30,7 milijarda forinti) i ruska banka (28,1 milijarda forinti). Osim ovih, nekoliko drugih članica grupe udvostručilo je ili čak utrostručilo godišnju dobit. Među njima najveći je napredak ostvario OTP Fund Management iz Mađarske; kao rezultat rekordnog prihoda od naknada njegova je dobit porasla za čak tri i pol puta na godišnjoj razini (na 15,1 milijardu forinti).

Bugarska Expressbank doprinijela je s oko 18 milijarda forinti kroz proteklih 12 mjeseci; albanska podružnica bilježila je 2,6 milijarda forinti između travnja i prosinca 2019. (devet mjeseci); i crnogorska i moldavska podružnica zabilježile su 1,9 milijarda forinti između kolovoza i prosinca (pet mjeseci), dok je nova banka u Srbiji poduprla konsolidiranu dobit s 5 milijarda forinti u četvrtom kvartalu (svojom kvartalnom dobiti). Tih je pet novih operacija doprinijelo konsolidiranoj dobiti s ukupno 29,4 milijarde forinti u 2019.

Temeljeno na tim brojkama, udjel doprinosa poslovanja izvan Mađarske u ukupnoj dobiti grupe povećan je s 38 posto u 2018. na 46 posto u 2019. (4Q 2019.: 42 posto).

Ukupni prihod u 2019. rastao je za 22 posto godišnje (+14 posto bez akvizicija). Godišnji operativni prihod napredovao je za 33 posto (+21 posto bez akvizicija), dok su ukupni troškovi rizika porasli za 80 posto godišnje (+46 posto bez akvizicija), unutar čega su kreditni troškovi porasli za 53 posto.

Usklađena operativna dobit za četvrti kvartal dosegla je 106 milijarda forinti (-4 posto kvartalno; bez akvizicije srpske podružnice -9 posto kvartalno). Ukupni prihod povećao se za 12 posto kvartalno, unutar toga neto prihod od kamata povećao se za 11 posto kvartalno (+ 5 posto bez nove akvizicije u Srbiji) kao rezultat kontinuiranog organskog rasta kredita i poboljšanja tromjesečne neto kreditne marže (4,06 posto) za 8 baznih bodova kvartalno. Nižu tromjesečnu usklađenu dobit oblikovali su veći operativni troškovi (+22 posto, bez novokupljene srpske banke +17 posto) kao rezultat sezonalnosti i jednokratnih stavki, ali udvostručeni troškovi rizika - iako iz niske osnovice - također su uzeli danak. Viši troškovi rizika u četvrtom kvartalu uglavnom su bili povezani s bugarskim, hrvatskim i srpskim operacijama.

Kad su u pitanju pojedinačni rezultati, na godišnjoj razini među najznačajnijim su mađarski (+21 posto, unutar toga +81 posto za potrošačke kredite), ukrajinski (+27 posto), rumunjski (+23 posto) i hrvatski (+15 posto) organski rast kredita. Što se tiče ostalih operacija, dinamika godišnjeg obujma kredita bila je izmijenjena akvizicijama.

Ukupni konsolidirani devizno usklađeni volumeni kredita (stupanj 1 + 2) u 2019. godini porasli su 48 posto, za oko 4.000 milijarda forinti, od čega organski rast predstavlja 15 posto (1.252 milijarda forinti). U četvrtom kvartalu devizno usklađeni operativni obujam porastao je za 12 posto, bez slovenske akvizicije +4 posto. Pozitivno je što su se volumeni povećali kod svih članova grupe i u svakoj kategoriji.

Što se tiče glavnih kategorija kredita u 2019. godini, na godišnjoj razini portfelj malih i srednjih poduzeća rastao je najbrže (+ 54 posto i -3 posto bez akvizicija), a slijedi ga korporativni portfelj (+52 posto i +17 posto) i portfelj potrošačkih kredita (+48 posto i +28 posto). Devizno usklađeni  hipotekarni kreditni portfelj povećao se za 39 posto na godišnjoj razini (+9 posto bez akvizicije).

U skladu s poboljšanim makroekonomskim okruženjem i stalno dobrim rezultatima oporavka otplate, pokazatelji rizika ukupno su se poboljšali. Na kraju četvrtog kvartala 2019. omjer kredita stupnja 3 iznosio je 5,9 posto (-2,7 postotna boda godišnje, -0,9 postotni bod kvartalno); omjer kredita stupnja 2 iznosio je 5,3 posto (-1,5 postotnih bodova godišnje i + 0,3 postotni bod kvartalno).

U 2019. rast volumena DPD90+ (81 milijardu forinti prilagođen deviznom tečaju i učinku prodaje i otpisa, kao i učinak jednokratnog uključivanja novostečenih banaka) bio je veći nego u 2018. (24 milijarde forinti). Konsolidirani omjer DPD90 + značajno je pao (-2,1 postotnih bodova godišnje) na 4,2 posto, na razinu nižu nego prije financijske krize. Pad su poduprli i prodaja i otpisi u 2019. godini u cjelini u iznosu od 133 milijarde forinti (devizno usklađeni), uglavnom u ruskim i ukrajinskim podružnicama. U OTP Coreu omjer DPD90+ smanjio se na 3,2 posto (-1,3 postotnih bodova godišnje). Konsolidirana godišnja stopa troškova rizika iznosila je 0,28 posto u odnosu na 0,23 posto u 2018. godini.

Devizni usklađeno portfelj depozita rastao je sporije od kredita, za 34 posto godišnje (+11 posto prilagođeno za akvizicije), u četvrtom kvartalu +7 posto kvartalno (+1 posto ne računajući akvizicije). Kao rezultat, konsolidirani neto omjer kredita i depozita rastao je najbrže u posljednjih nekoliko godina i dostigao je 79 posto (+7 postotnih bodova godišnje).

Na kraju četvrtog kvartala 2019. bruto rezerve operativne likvidnosti grupe iznosile su 7,4 milijarde protuvrijednosti eura.

Krajem prosinca 2019. godine konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema MSFI - uključujući godišnji neto rezultat umanjen za predloženi iznos dividende - iznosio je 13,9 posto.