OTP grupa predstavila rezultate za 2018.

Konsolidirana računovodstvena dobit za 2018. iznosila je 318,3 milijarde forinti u baznom razdoblju. Tijekom godine ukupne su stavke usklađenja činile su  -7 milijarda forinti nakon oporezivanja, od čega se +15,3 milijarde forinti nakon oporezivanja pojavljuje u računovodstvenoj dobiti za četvrti kvartal.

U 2018. OTP grupa zabilježila je najbolji rezultat ikad, 325,3 milijarde (više od milijardu eura) usklađene dobiti nakon oporezivanja (+15 posto na godišnjoj razini). Efektivna porezna stopa smanjena je za 1,3 postotna boda na 10,3 posto. Dobit prije oporezivanja narasla je za 13 posto u usporedbi s baznom godinom.

Unutar godišnje dobiti, prema individualnoj težini, najznačajniji su bili doprinosi grupe mađarske OTP banke (OTP Core, 180 milijarda forinti), DSK banke (47,3 milijarde forinti), hrvatske OTP banke (25 milijarda forinti), zatim ukrajinske (24,4 milijarde forinti) te ruske OTP banke (16,4 milijarde forinti). Među tim je bankama samo ruska zabilježila pad dobiti na godišnjoj razini, dok su druge bilježile godišnji rast, od kojih je najznačajniji onaj u ukrajinskoj podružnici (+73 posto godišnje, ROE: 56 posto). Kad govorimo o rezultatu OTP banke u Rusiji, treba napomenuti da je Touch Banka koja je bilježila gubitke prikazivana kao odvojena banka u 2017., a od 2018. predstavlja se kao dio ruske operacije. Stoga je, uključujući rezultat Touch Banke u baznom razdoblju, i ruska podružnica zabilježila pad dobiti od 13 posto godišnje u rubljima. Banke u Rumunjskoj, Srbiji i Crnoj Gori ostvarile su značajan rast dobiti na godišnjoj razini, dok je slovačka podružnica bilježila minimalnu dobit u usporedbi s prošlogodišnjim gubitkom. Stoga je u 2018. doprinos stranih banaka rezultatu grupe porastao s 35 na 38 posto godišnje.

Ukupni godišnji prihod OTP grupe dinamično je rastao (+10 posto godišnje, +6 posto bez učinka akvizicija). Godišnja operativna dobit poboljšala se za 6 posto godišnje, dok su ukupni troškovi rizika pali za 43 posto.

U četvrtom kvartalu 2018. OTP grupa je ostvarila dobit nakon oporezivanja od 62,5 milijarda forinti (-33 posto kvartalno). Kvartalni pad kvartalne dobiti dijelom je uzrokovan sezonski visokim operativnim troškovima (+15 posto kvartalno) podignutim za jednokratne stavke, kao i osmerostrukim porastom ukupnih troškova rizika, iako iz niske baze. Međutim, visoki troškovi rizika nisu bili pod utjecajem pogoršanja portfelja.

Portfelj naplativih kredita, nakon valutnog usklađivanja, porasli su za 15 posto, više od bilijun forinti godišnje (4Q: +3 posto kvartalno). Sve članice grupe i svi kreditni segmenti ostvarili su rast volumena. Od individualnih rezultata, OTP Core (+18 posto), Srbija (+31 posto), Ukrajina (+30 posto), Rusija (+30 posto) i Bugarska (+11 posto) ostvarile su odličnu dinamiku godišnjeg rasta, a dobre rezultate bilježe i manje operacija poput crnogorske ili rumunjske, kao i Merkantil banka. Od većih kreditnih segmenata, najveći rast volumena ostvaren je u segmentu velikih korporativnih klijenata (+20 posto godišnje), a slijede SME i potrošačko kreditiranje (+18, odnosno +14 posto). Zabilježen je i dinamičan rast portfelja naplativih stambenih kredita od 6 posto godišnje.    

U skladu s dobrim makroekonomskim okruženjem te poboljšanjem učinkovitosti naplate, trend DPD90+ volumena (usklađenih devizno te za učinak prodaje i otpisa) ostaje vrlo dobar: u 2018. volumeni DPD90+ narasli su za samo 24 milijarde forinti, u usporedbi s 51 milijardom forinti u baznom razdoblju. Omjer DPD90+ spušten je na 6,3 posto (-2,9 postotnih bodova godišnje), podsjećajući na predkrizne razine. Pad volumena DPD90+ podržan prodajom i otpisima dosegao je 176 milijarda forinti u 2018. U Mađarskoj je omjer DPD90+ pao na 4,5 posto (-1,9 postotnih bodova godišnje). Konsolidirani trošak rizika bio je na 0,23 posto, manji u usporedbi s 0,43 posto baznog razdoblja.

Rast valutnog usklađenog portfelja depozita bio je manje snažan u 2018. (+8 posto godišnje). Omjer neto kredita i depozita, uključujući maloprodajne obveznice, porastao je 3 postotna boda godišnje na 72 posto.

Na kraju 2018. OTP grupa je zabilježila bruto rezerve likvidnosti u ekvivalentu od 7,8 milijarda eura. 

S krajem prosinca 2018. konsolidirana stopa kapitala (Common Equity Tier1 prema IFRS-u) bio je 16,5 posto uključujući nerevidiranu prijelaznu dobit uz oduzimanje naznačenog iznosa godišnje dividende.