Rezultati OTP Grupe za 2017.

Konsolidirana računovodstvena dobit OTP grupe u prošloj je godini iznosila 281,3 milijarda forinti, u usporedbi s baznim razdobljem kad je zabilježeno 202,5 milijarda forinti. Ukupni iznos stavki prilagodbe iznosio je -2,7 milijarda forinti nakon oporezivanja.

OTP grupa je u prošloj godini zabilježila 284,1 milijardu forinti usklađene dobiti nakon oporezivanja (rast od 41 posto godišnje). Usklađen za pozitivan učinak akvizicija Splitske i Vojvođanske banke (ukupno 11 milijarda forinti) ukupni rast iznosi 36 posto godišnje. Izdvajanja za godišnji porez na dobit smanjena su za 6,2 milijarde forinti, djelomično pod utjecajem smanjivanja mađarskog poreza na dobit za 10 postotnih bodova godišnje, a time je i konsolidirana efektivna porezna stopa značajno pala u 2017., za 11,6 posto. Dobit prije oporezivanja porasla je za 31 posto na godišnjoj razini.

Članice grupe prikazale su dobre rezultate godišnje konsolidirane usklađene dobiti: OTP Core (grupa mađarske OTP banke) bilježila je 168,6 milijarda forinti, DSK Bank 47,1 milijardu forinti, OTP banka Rusija 27,8 milijarda forinti. Hrvatska podružnica bilježila je 17,1 milijardu forinta, s doprinosom Splitske banke od 10,9 milijarda forinti, a OTP banka Ukrajina 14,1 milijardu forinti. Od navedenih banaka, godišnja je dobit samo u bugarskoj banci bila stabilna na godišnjoj razini, dok su sve ostale banke pokazale rast. Također, leasing kuća Merkantil i OTP Fund Management su uspjeli podići godišnju zaradu, dok je u Rumunjskoj dobit porasla za 83 posto na godišnjoj razini. Istovremeno, crnogorska i slovačka podružnica bilježile su gubitak, a OTP banka Srbija nije uspjela ponoviti profitabilnu 2016. te je također iskazala gubitak. Kod ruske online banke Touch Bank nije bilo značajnih promjena te je ona prikazala gubitak treću godinu za redom (-7,4 milijarda forinti).

OTP Core zabilježio je 168,6 milijarda forinti usklađene dobiti nakon oporezivanja u 2017., što je godišnji rast od 38 posto. Dobit u četvrtom kvartalu iznosila je 31,7 milijarda forinti (-32 posto na kvartalnoj razini). Godišnji je rezultat oblikovan većom operativnom dobiti (+5 posto godišnje bez jednokratnih stavki) te dobrim trendovima kretanja troškova rizika.

Devizno usklađen bruto portfelj kredita porastao je za 18 posto godišnje, a u četvrtom kvartalu za 3 posto kvartalno. Pod utjecajem otpisa i prodaje portfelja nenaplativih kredita, trendovi se bolje vide u ponašanju volumena naplativih kredita. Portfelj DPD0-90 narastao je tako za 25 posto godišnje i 6 posto kvartalno, devizno usklađen. Usklađen i za akvizicije, godišnji je organski rast 10 posto, odnosno 3 posto kvartalno.

Devizno usklađen portfelj naplativih kredita porastao je svim zemljama i u svim većim segmentima u 2017. Značajan godišnji rast zabilježen je u Mađarskoj (+11 posto), Rusiji (+22 posto), Ukrajini (+11 posto), Rumunjskoj (+10 posto) i Bugarskoj (+7 posto). Portfelj je u Hrvatskoj porastao za 6 posto organski, a konsolidacijom Splitske banke skočio je za 153 posto na godišnjoj razini. U četvrtom kvartalu najbrže je rastao portfelj u Rusiji i Crnoj Gori (+12, odnosno +11 posto). Portfelj je u Srbiji gotovo učetverostručen kao rezultat konsolidiranja Vojvođanske banke u prosincu.

U skladu s predviđanjima menadžmenta i poboljšanjem makroekonomskog okruženja, kretanje volumena DPD90+ kredita ostalo je povoljno. Ti su volumeni, usklađeni devizno te za učinak prodaja i otpisa, narasli za 50,8 milijarda forinti u 2017, u usporedbi sa 77 milijarda bilježenih u 2016. U četvrtom su kvartalu volumeni DPD90+ smanjeni za 0,4 milijarda forinti. Konsolidirani omjer DPD90+ značajno je smanjen, za 5,5 postotnih bodova godišnje, i na kraju 2017. bio je na 9,2 posto; za usporedbu, posljednji je put ispod 10 posto bio 2009. godine. Ovako smanjen omjer poduprt je ne samo prodajom i otpisom nenaplativih potraživanja, nego i akvizicijama. U Mađarskoj je omjer DPD90+ na kraju 2017. bio na 6,4 posto.

Devizno usklađena bilanca depozita porasla je za 21 posto godišnje, a bez akvizicija za 8 posto. Pod tim je utjecajem konsolidirani omjer neto kredita i depozita uz obveznice porastao za 1,8 postotnih bodova godišnje i dosegao 68,3 posto.

Godišnji rezultat podružnica može se okarakterizirati kao stabilan u Bugarskoj te rastući u Rusiji, Ukrajini, Hrvatskoj i Rumunjskoj, dok su gubitke stvarale operacije u Slovačkoj, Srbiji i Crnoj Gori, sve to pod utjecajem mudrog upravljanja rezervacijama.

Na kraju 2017. rezerve likvidnosti OTP grupe činile su ekvivalent od 8,3 milijarda eura. S krajem prosinca 2017. konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u bio je 12,7 posto (smanjen za jedan postotni poen kvartalno). Pad se može djelomično objasniti konsolidacijom Vojvođanske banke (-50 baznih bodova). Samostalni omjer Common Equity Tier1 mađarske OTP banke iznosio je 29,0 posto na kraju 2017.