OTP grupa nadmašila očekivanja

OTP grupa ostvarila je 68,9 milijardi forinti usklađene dobiti nakon oporezivanja u prvoj polovici 2015. godine, uz daljnje osnaživanje kapitalne pozicije i likvidnosti.

U prvoj je polovici 2015. OTP grupa ostvarila 68,9 milijardi forinti usklađene dobiti nakon oporezivanja, dok je računovodstvena dobit nakon poreza za prvih šest mjeseci iznosila 40,1 milijardu forinti u usporedbi s 147,3 milijarde forinti gubitka u istom razdoblju prošle godine. No, ova je dva razdoblja ipak teško uspoređivati jer se znatno razlikuju u područjima usklađivanja.

U skladu s tim, računovodstveni rezultat usklađivanja u prvih šest mjeseci ove godine iznosi -28,8 milijardi forinti u odnosi na -221,6 milijardu forinti u baznom razdoblju. U prvom kvartalu 2015. usklađenja su predstavljala -26,4 milijarde forinti, a u drugom kvartalu znatno su smanjena, na -2,4 milijarde forinti.

Konsolidirani devizno usklađeni kreditni portfelj smanjen je za 12 posto na godišnjoj te za 2 posto na kvartalnoj razini. Sličan pad pratio je i maloprodajni portfelj, dok je korporativni portfelj velikih klijenata pokazao nešto umjereniji pad (-9 posto na godišnjoj, -1 posto na kvartalnoj razini). Rast je postignut samo u segmentu malih i srednjih poduzeća, i to za 2 posto na godišnjoj te 4 posto na kvartalnoj razini, pod utjecajem dobrih rezultata grupe mađarske OTP banke (OTP Core). Unutar OTP grupe, najbolji su rezultat postigle podružnice u Rumunjskoj i Srbiji (22 posto, odnosno 8 posto rasta), što je kod rumunjske podružnice ostvareno pod utjecajem nedavne akvizicije. Omjer DPD 90+ je 18,4 posto te je u drugom kvartalu bio stabilan (-3,3 postotna poena na godišnjoj razini).

Devizno usklađeni volumen depozita smanjen je za 1 posto na kvartalnoj razini, ali je znatno povećan na godišnjoj (+9 posto). Ovi volumeni rasli su 7 posto godišnje unutar OTP Core, 15 posto godišnje u DSK banci te čak 67 posto godišnje u rumunjskoj podružnici (pod utjecajem akvizicije). Ruska je podružnica zabilježila blagi pad (-1 posto godišnje), dok su u Ukrajini depoziti nastavili rast (+2 posto godišnje). Konsolidirani omjer neto zajmova i depozita s maloprodajnim obveznicama nastavio je pad, i to na 73 posto na kvartalnoj razini.

U usporedbi s gubitkom od 2,8 milijardi forinti u prvom tromjesečju, doprinos stranih podružnica dobiti u drugom kvartalu znatno je popravljena (8,7 milijardi forinti), uglavnom pod utjecajem smanjenja gubitka u Rusiji, dok je ukrajinska podružnica ostvarila pozitivan rezultat, a sve članice grupe iz Srednje i Istočne Europe izuzev Slovačke poboljšale su  kvartalnu dobit. Ove promjene nadoknađuju nešto slabiju, no i dalje stabilnu kvartalnu dobit DSK banke.

Kad je riječ o doprinosu polugodišnjoj konsolidiranoj usklađenoj dobiti grupe, strane podružnice bilježile su 6 milijardi forinti, što je godišnji pad od 16 posto. Individualni doprinosi značajno su se promijenili na godišnjoj razini: Bugarska je iskazala znatno poboljšanu dobit, gubitak u Ukrajini (usklađen rezervacijama za regije Krim i Istočnu Ukrajinu) ponešto je usporen, gubitak u Rusiji više je nego udvostručen (uključujući i Touch banku), dok je dobit drugih podružnica iz Srednje i Istočne Europe rasla 10 posto godišnje.

Grupa čuva snažnu kapitalnu poziciju: krajem lipnja rezerve bruto likvidnosti grupe mađarske OTP banke bile su ekvivalentne iznosu od 7,1 milijarde eura. U drugom tromjesečju nije bilo novog izdanja obveznica ili otkupa vrijednosnica.

Krajem lipnja 2015. konsolidirani Common Equity Tier 1 omjer bio je 13,3 posto, dok je samostalni Common Equity Tier 1 mađarske OTP banke iznosio 24,3 posto, što označava kvartalni porast od 9 postotnih poena.