OTP banka usvojila izmjene i dopune Općih uvjeta i Odluke o naknadama s primjenom od 1. siječnja 2023. godine

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22, 88/22;15.07.2022.), OTP banka d.d. usvojila je izmjene i dopune općih uvjeta i Odluke o naknadama u poslovanju s fizičkim osobama, s primjenom od 1.1.2023., kako slijedi:

Opći uvjeti poslovanja s fizičkim osobama OTP banke d.d., Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke d.d. i pripadajući Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga OTP banke d.d. za potrošače, Opći uvjeti korištenja usluga on-line bankarstva i eRAČUNA, Opći uvjeti korištenja usluge SMS, Opći uvjeti za izdavanje i korištenje kartice Visa Classic na rate OTP banke d.d., Opći uvjeti za izdavanje i korištenje charge kartice OTP banke d.d, Opći uvjeti za izdavanje i korištenje kreditne kartice OTP banke d.d., Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard prepaid kartice OTP banke d.d., Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Visa web prepaid kartice OTP banke d.d., Opći uvjeti za korištenje 3D secure usluge, Opći uvjeti poslovanja za ulaganje u investicijske fondove OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., Opći uvjeti za investicijske usluge za klijente Privatnog bankarstva i Opći uvjeti poslovanja za pružanje usluge Premium i Privatnog bankarstva.

Navedeni interni akti usklađeni su sa odredbama Zakona, a sažetak najvažnijih izmjena dostupan je ovdje. Za dodatna pitanja i informacije, posjetite najbližu poslovnicu ili nam se obratite na način koji Vama odgovara!