Stabilno poslovanje i dobar rezultat OTP banke

OTP banka je u prvoj polovici 2013. zabilježila dobre rezultate u odnosu na isto razdoblje prošle godine s rastom ukupne bilance banke od 4% te rastom dobiti od 45%. Banka bilježi kontinuirani lagani rast depozita i kredita.

Unatoč nepovoljnom gospodarskom okruženju te suprotno negativnom trendu profitabilnosti ukupnog bankarskog sustava, OTP banka Hrvatska je u prvoj polovici godine ostvarila 49 milijuna kuna dobiti (prije oporezivanja), što je za 45% više nego je ostvareno u prvom polugodištu prošle godine. Glavni razlog dobrog poslovnog rezultata proizlazi iz manjih troškova rezervacija za kreditne gubitke u tekućoj godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dobar rezultat može se pripisati konzervativnoj politici banke i opreznom pristupu rezervacijama te pravovremenom prepoznavanju rizika, a posebno u segmentu kreditiranja gospodarstva. Ostvaren je povrat na prosječni kapital od 5,12%, što je iznad povrata ukupnog sustava (3,51%).
Operativni rezultat banke porastao je za 2%, najvećim dijelom rastom neto prihoda od naknada za 3% te prihoda od kupoprodaje deviza za 9%. Istovremeno, neto prihodi od kamata bilježe lagani pad od 2%, uzrokovan negativnim trendom na tržištu kamatnih stopa kredita, što banka nastoji ublažiti upravljanjem cijenama svojih izvora. Najveći dio izvora su i dalje depoziti stanovništva koji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine rasli za 2%, dok je ukupna bilanca banke zabilježila rast od 4%.

U prvoj polovici godine OTP banka je ostvarila rast u segmentu kreditiranja stanovništva i gospodarstva, što dovodi do stalnog povećanja tržišnih udjela banke u tim segmentima. Krajem lipnja 2013. OTP banka je zauzimala 3,26% tržišta svih kreditnih institucija mjereno aktivom, dok je u segmentu ukupnih kredita tržišni udjel iznosio 3,37%. Svoj najveći tržišni udjel banka bilježi u segmentu kreditiranja stanovništva od 4,66% te depozita stanovništva od 5%. Pozitivni poslovni rezultati i trendovi pozicioniraju OTP banku na 6. mjesto hrvatskog bankarskog sektora prema ostvarenom rezultatu u prvom dijelu ove godine. Na dan 30. lipnja 2013. OTP banka je imala adekvatnost kapitala u visini od 16%.

U 2013. nastavljen je strateški smjer poslovanja u kojemu se banka značajno posvetila razvoju svojih proizvoda u domeni internetskog i mobilnog bankarstva pa je na proljeće pokrenula m-banking usluge. Prošle godine OTP banka je prva u Hrvatskoj uvela mogućnost beskontaktnog plaćanja, a sredinom godine bilo je više od dvije stotine lokacija na kojima se može plaćati MasterCard PayPass beskontaktnom karticom, među kojima su i prodajna mjesta Tiska i Konzuma. Uz to, banka je lansirala nekoliko novih kreditnih linija i modela štednje za građane.

“Uvjeti poslovanja s obzirom na teškoće u gospodarskom okruženju u prvoj polovici godine nisu bili jednostavni, ali zadovoljni smo ostvarenim rezultatom. Povećanje dobiti zahvaljujemo ponajviše vrlo konzervativnoj politici kreditiranja i rezervacija, kao i opreznom pristupu tržištu. Posebno mi je drago što smo uspjeli održati stalno povećanje tržišnih udjela, što se nadam da ćemo zadržati i do kraja godine. Posebno želim naglasiti da ni u ovim teškim vremenima nismo smanjivali broj zaposlenika, već da stalno pomlađujemo naše potencijale što je, uz vrlo predani rad naših djelatnika, jedan od razloga dobrog pozicioniranja OTP banke na tržištu,“ izjavio je Balázs Békeffy, predsjednik Uprave OTP banke.

Nastavljajući svoj program društvene odgovornosti pod nazivom “Zeleno svjetlo za…” OTP banka je od ožujka do svibnja provela svoj donacijski natječaj na kojemu je dodijelila 400.000 kuna za 47 kvalitetnih projekata ulaganja u društvenu zajednicu i to u segmentima mladih i obrazovanja, humanitarnih projekata, sporta, kulture, očuvanja tradicijske i kulturne baštine te očuvanja okoliša. Uz to, banka je dodatno donirala 150.000 kuna Općoj bolnici Zadar za nabavku potrebne opreme. Slijedeći svoju tradiciju, banka je i početkom ove godine dodijelila 71 stipendiju u iznosu od 568.600 kuna za učenike i studente slabijeg imovinskog stanja u suradnji nekoliko hrvatskih županija, gradova i općina.

 

Kontakt osoba za medije:
Danijela Omelić
tel: 072 201 697
e-mail: danijela.omelic@otpbanka.hr