Snižavanje kamate na kredite u eurima i kunama

OTP banka će u srpnju sniziti kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,20, a za kredite u kunama za 0,15 postotnih poena. U posljednjih godinu i pol dana OTP banka je već četiri puta  smanjivala kamatne stope građanima.

Do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS), uz koje je OTP banka vezala svoje kredite.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

 

Kontakt osobe za medije:

Danijela Omelić

072 201 697

danijela.omelic@otpbanka.hr