OTP banka pristupila Hrvatskom poslovnom savjetu za održivi razvoj

Potvrđujući svoje dugogodišnje zalaganje za razvoj održivog poslovanja i društvene odgovornosti, OTP banka pristupila je u članstvo HR PSOR-a.

Dugi niz godina OTP banka razvija svoj pristup održivom poslovanju i odgovornosti. Našim projektima pod brendom „Zeleno svjetlo za…“ sudjelujemo u razvoju zajednica u kojima radimo i živimo. Integracijom načela, standarda i kriterija održivog razvoja u naše poslovanje, odgovornim pristupom pitanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša te razvojem proizvoda s dodanom društvenom vrijednošću OTP banka je vrijedan dionik korporativne zajednice koja razumije suvremene izazove.

U vremenu ubrzanog razvoja svijesti i regulatornih mehanizama za zaštitu klime, unapređenje društvenih prilika, zaštitu ljudskih prava i promicanje raznolikosti te stvaranje napretka suradnjom, OTP banka poduzima značajne korake. Najvažniji je integracija okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) standarda u poslovnu strategiju, politike i upravljanje rizicima. Integracija načela održivosti podrazumijeva i uključenje doprinosa ciljevima održivog razvoja UN-a u svim segmentima.

OTP banka stalno razvija standarde održivosti i odgovornosti u svim segmentima. Prva je banka koja koristi vlastite izvore energije sunčanim elektranama na upravnim zgradama u Zadru, Dubrovniku i Puli te financirala javnu punionicu električnih automobila. Programom Zeleno svjetlo za zeleno ugrađuje suvremene sustave gospodarenja otpadom te unapređuje prakse smanjenja korištenja plastičnih materijala u poslovanju. Zelenim svjetlom za… sudjeluje u životu lokalnih zajednica i podupire društveno i okolišno vrijedne projekte. Program OTP Zaokruži! jedinstveni je proizvod s dodanom vrijednošću koji integrira kartični proizvod i humanitarno ulaganje u zajednicu. Za svoje odgovorne prakse u radnoj okolini, prema klijentima i u zajednici OTP banka je prošle godine nagrađena priznanjem Global Finance za liderstvo u krizi. OTP banka je potpisnica Povelje raznolikosti u Hrvatskoj, a u Indeksu DOP-a je sudjelovala deset godina i koristi ga kao vrijednu metriku svog napretka.

„Jedna od naših vrijednosti je odgovornost. Održivo poslovanje za nas znači osigurati uspjeh i financijske rezultate pružajući usluge i proizvode s dodanom vrijednošću za okoliš i društvo, pritom uzimajući u obzir interese naših dionika. Pristupanjem HRPSOR-u iskazujemo našu predanost suradnji kako bismo zajedno brže i kvalitetnije razvijali razumijevanje, prihvaćanje i provedbu održivih modela poslovanja kao jedinih prihvatljivih u ovom vremenu.“ izjavio je predsjednik Uprave Balázs Békeffy.

„OTP banka zasluženo je novi član Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. U svim segmentima poslovanja OTP banke vidljivo je strateško usmjerenje prema održivosti. Banka ulaže u lokalnu zajednicu, promotivna kampanja promiče raznolikost, no najviše od svega veseli integracija načela održivosti (ESG) u poslovne procese banke jer je to preduvjet za stratešku održivost. Veselimo se suradnji s OTP-om koja će vjerujem biti dinamična i uzajamno korisna, te će pružiti mogućnost razmjene znanja i uzajamne nadgradnje,“ izjavila je Mirjana Matešić, ravnateljica HR PSOR-a.

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj je udruženje koje zastupa gospodarske interese u održivom razvoju, podupire usmjerenja prema održivom razvoju u gospodarskom, političkom, pravnom i društvenom životu, potiče promjene koje ubrzavaju prijelaz na održivi razvoj u Hrvatskoj, te zastupa gospodarstvo u pitanjima u vezi s održivim razvojem u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini. HRPSOR broji više od 40 korporativnih članova, pretežno velikih poduzeća, iz raznolikih gospodarskih djelatnosti.