Otvaranje računa putem weba

OTP banka od sada omogućava otvaranje tekućeg računa slanjem online zahtjeva.

Brojnim mogućnostima za upravljanje osobnim financijama iz udobnosti vlastitog doma OTP banka je dodala novu uslugu - mogućnost slanja online zahtjeva za otvaranje tekućeg računa.
Osobe koje žele postati klijenti OTP banke ili postojeći klijenti banke koji žele otvoriti tekući račun sada mogu putem internet stranica OTP banke poslati zahtjev za otvaranje tekućeg računa i/ili izdavanje Mastercard PayPass prepaid kartice OTP banke. SmartPIN distribucijski kanal putem SMS-a omogućava pravovremeno informiranje klijenta o statusu zahtjeva, a slanje online zahtjeva za otvaranje tekućeg računa kao i aktivacija SmartPIN distribucijskog kanala potpuno je besplatno.

Mogućnost otvaranja tekućeg računa ili ugovaranje kartice putem interneta nove su pogodnosti koje je OTP banka pridodala svojoj postojećoj paleti mrežnih usluga i proizvoda kako bi svojim klijentima osigurala što cjelovitiju uslugu bez potrebe za dolaskom u poslovnicu. Uz uslugu Internet bankarstva OTP banka tako nudi i usluge telefonskog i mobilnog bankarstva te SMS Info.
Također, korisnicima tekućeg računa OTP banke na raspolaganju je široka lepeza povezanih usluga i proizvoda u paketima posebno osmišljenim kako bi zadovoljili potrebe određenih skupina klijenata koje je moguće ugovoriti u bilo kojoj poslovnici OTP banke.

 

Kontakt osoba za medije:
Danijela Omelić
tel: 072 201 697
e-mail: danijela.omelic@otpbanka.hr