OTP banka povećala tržišne udjele u 2012.

OTP banka je u protekloj godini ostvarila neto dobit nakon oporezivanja u visini 100 milijuna kuna, suprotno negativnom trendu cijelog bankarskog sustava. Ukupna bilanca rasla je 4,2 posto te na dan 31. prosinca 2012. dosegnula vrijednost od 13,3 milijarde kuna.  

Unatoč nepovoljnim trendovima u okruženju i suprotno trendu ukupnog bankarskog sustava, OTP banka održala je profitabilnost poslovanja na razini prethodne godine. Tako je ostvaren povrat na prosječni kapital od 6,86 posto što je iznad povrata ukupnog sustava (4,84 posto).
Ostvareni rezultat temeljen je na čvrstoj osnovi, odnosno na porastu operativne dobiti u visini od 9 posto, zahvaljujući porastu ostvarenih neto prihoda od kamata i naknada te umjerenom rastu operativnih troškova. Tako je rast neto kamatnih prihoda iznosio 2,7 posto, a neto prihoda od naknada 11,8 posto, dok je bankarski sustav zabilježio pad u oba segmenta. Operativni troškovi rasli su svega 0,5 posto unatoč znatno većoj inflaciji.
Banka je povećala tržišni udjel mjeren ukupnom bilancom za 0,20 postotnih poena (na 3,34 posto). Krediti odobreni stanovništvu rasli su suprotno trendu ukupnog sustava što je rezultiralo porastom tržišnog udjela za 0,14 postotnih poena. Povećan je tržišni udjel i u segmentu kredita trgovačkim društvima za 0,16 postotnih poena te primljenih depozita trgovačkih društava za 0,26 postotnih poena.
Na bankarskom tržištu s koncem 2012. godine, OTP banka zauzimala je 8. mjesto po ukupnoj aktivi, te 7. mjesto po ostvarenoj dobiti i u segmentu kredita i depozita građana.
Banka je tijekom 2012. godine imala dobru kunsku i deviznu likvidnost, a stopa adekvatnosti kapitala na dan 31. prosinca 2012. nakon pripisa dobiti iznosi 16,04 posto.

Uz sve navedeno, OTP banka je u prošloj godini uložila 28 milijuna kuna u unapređenje i razvoj novih proizvoda u skladu s tehnološkim napretkom, novim potrebama i navikama svojih klijenata, kao i u uređenje svojih poslovnica i širenje mreže bankomata i EFT POS uređaja. Banka se u protekloj godini posvetila ubrzanom razvoju novih proizvoda i usluga, tako da je prva na tržištu ponudila beskontaktnu MasterCard PayPass karticu i dostavu PIN-a SMS-om, a u prošloj godini je uvedena i usluga m-token.

“Zadovoljni smo rezultatom u prošloj godini jer smo ostvarili rast tržišnih udjela i pomakli se za jedno mjesto naviše na ljestvici profitabilnosti te banka sad zauzima sedmo mjesto s značajno boljim rezultatom od tržišnog prosjeka u Hrvatskoj. Dobar rezultat slijedi iz razboritog i dosljednog strateškog smjera kao i brzog prilagođavanja banke tržišnim uvjetima. Dobro poslovanje rezultat je vrijednog rada oko tisuću naših zaposlenika,” izjavio je Balázs Békeffy, predsjednik Uprave OTP banke.

U okviru svog programa društvene odgovornosti pod nazivom “Zeleno svjetlo za…” OTP banka je u prošloj godini izdvojila 600.000 kuna za stipendiranje studenata i učenika slabijeg imovinskog stanja u suradnji sa zainteresiranim županijama, gradovima i općinama. Za taj je program u protekle tri godine banka izdvojila više od dva milijuna kuna. Uz to, javnim je natječajem donirala 200.000 kuna za trideset vrijednih projekata u lokalnim zajednicama. Banka njeguje svoju povezanost sa zajednicama u kojima djeluje te kroz partnerske projekte dodatno učvršćuje i omogućuje bolju kvalitetu života svojim sugrađanima. U 2012. godini izdvojila je gotovo 4 milijuna kuna za sudjelovanje u humanitarnim akcijama te potporu kvalitetnim kulturnim, obrazovnim, sportskim i projektima zaštite okoliša.

 

Kontakt osoba za medije:
Danijela Omelić
tel: 072 201 697
e-mail: danijela.omelic@otpbanka.hr