Izvještaj o održivosti OTP banke

OTP banka Hrvatska objavila je svoj prvi samostalni izvještaj o održivosti koji obuhvaća podatke za 2012. i 2013. godinu. Izvještaj je izrađen u skladu sa smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje tj. prateći propisane indikatore u okviru G4 preporuka. Ovim&nbsp objavljivanjem OTP banka postala je prva banka u Hrvatskoj te jedna među prvim organizacijama u Hrvatskoj koja je izdala Izvještaj o održivosti prema GRI G4 smjernicama.

Izvještaj je namijenjen svim dionicima banke koji žele znati nešto više o tome kako OTP banka upravlja svojim utjecajima na gospodarstvo, društvo i okoliš. Pozivamo Vas da pročitate naš izvještaj te da ga koristite kao referentni dokument važnih informacija o poslovanju OTP banke. Izvještaj možete pronaći ovdje.

Za razliku od financijskih izvještaja koji su usmjereni isključivo na financijske pokazatelje uspješnosti poslovanja u skladu s hrvatskim i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, nefinancijsko izvještavanje usmjereno je na izvještaje o održivosti ili o društveno odgovornom poslovanju, odnosno nefinancijske aspekte djelovanja neke organizacije koji uključuju ekonomska i okolišna pitanja, pitanja radnih odnosa, ljudskih prava, utjecaja na društvo i odgovornosti za proizvod.

Od 2015. godine novom Direktivom Europske unije nefinancijsko izvještavanje postaje obavezno za velike i strateški važne tvrtke te financijske institucije.