OTP banka nabavlja 100 posto zelenu energiju

Od listopada OTP banka koristi isključivo električnu energiju iz obnovljivih izvora.

OTP banka sklopila je ugovor s HEP Opskrbom za nabavku sto posto zelene električne energije za potrebe banke. ZelEn je jedinstveni proizvod HEP-Opskrbe, a sredstva prikupljena kupnjom zelene energije se usmjeravaju u projekte energetske učinkovitosti te u razvoj obnovljivih izvora.

„OTP banka je istinski zelena banka, predana održivom razvoju. Nabava električne energije iz obnovljivih izvora dio je naše nove strategije održivog poslovanja. U ovoj i sljedećoj godini pokrećemo niz projekata koji se odnose na održivo financiranje, energetsku učinkovitost, odgovorno gospodarenje otpadom te smanjenje korištenja plastike u našoj organizaciji i poslovanju. Zahvaljujemo našem dugogodišnjem partneru HEP Opskrbi što nas prati u našim nastojanjima da doprinesemo održivom razvoju.“ izjavio je predsjednik Uprave OTP banke Balázs Békeffy.

„Društveno odgovorno poslovanje te briga o ljudima i okolišu, zajedničke su vrijednosti OTP banke i HEP Opskrbe. Nakon suradnje na programu lojalnosti OTPetica, odlukom da u svom poslovanju koristi isključivo zelenu energiju kroz  proizvod ZelEn, OTP banka tu je suradnju podigla na jednu višu razinu. Veseli nas što se OTP banka pridružila jednoj lijepoj zelenoj priči u kojoj se sva sredstva, prikupljena od prodaje proizvoda ZelEn, koriste isključivo za financiranje projekata energetske učinkovitosti za socijalno najosjetljivije skupine društva.“ rekla je ovom prigodom direktorica marketinga HEP Opskrbe Nada Podnar.

Dugi niz godina OTP banka razvija svoj pristup održivom poslovanju i odgovornosti. U vremenu ubrzanog razvoja svijesti i regulatornih mehanizama za zaštitu klime, unapređenje društvenih prilika, zaštitu ljudskih prava i promicanje raznolikosti te stvaranje napretka suradnjom, OTP banka poduzima značajne korake. Najvažniji je integracija okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) standarda u poslovnu strategiju, politike i upravljanje rizicima. Integracija načela održivosti podrazumijeva i uključenje doprinosa ciljevima održivog razvoja UN-a u svim segmentima.

OTP je prva banka u Hrvatskoj koja koristi vlastite izvore energije sunčanim elektranama na upravnim zgradama u Zadru, Dubrovniku i Puli te je financirala javnu punionicu električnih automobila. Programom Zeleno svjetlo za zeleno ugrađuje suvremene sustave gospodarenja otpadom te unapređuje prakse smanjenja korištenja plastičnih materijala u poslovanju.

Zelena energija