OTP banka kupila Splitsku banku

OTP banka Hrvatska objavila je da je izvršenjem transakcije stekla stopostotni udjel u Splitskoj banci. Spajanjem dviju banaka nastat će po veličini četvrta banka u Hrvatskoj, s tržišnim udjelom od 11 posto.   

Na konferenciji za novinare održanoj danas u Splitu, predstavnici mađarske OTP banke, OTP banke Hrvatska te Splitske banke objavili su da je kupoprodajna transakcija izvršena ranije ovog tjedna, nakon što je OTP banka dobila sva potrebna regulatorna odobrenja od Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Ovom transakcijom OTP banka Hrvatska ostvaruje i neizravnu kontrolu nad tvrtkama SG Leasing, SB Nekretnine, SB Zgrada, dok se potpuno preuzimanje Société Générale Osiguranja očekuje u trećem kvartalu 2017. Očekuje se da će postupak spajanja banaka trajati do ljeta 2018. Do tada, ove će banke poslovati kao odvojene pravne osobe. U pripremi su i neke novosti za klijente obiju banaka.

“Izražavamo toplu dobrodošlicu Splitskoj banci kao vrijednoj novoj članici OTP grupe. Buduća banka koja će nastati spajanjem OTP banke i Splitske banke, bit će druga po veličini banka u grupi prema kreditiranju. Ovom transakcijom i spajanjem pokazujemo našu dugoročnu i ozbiljnu predanost hrvatskom tržištu, na kojemu planiramo rasti, kako organski, tako i mogućim budućim akvizicijama,“ izjavio je dr. Sándor Csányi, predsjednik Uprave i glavni direktor mađarske OTP banke.

„Spajanje dvaju banaka bit će izazovan proces koji će trajati nešto duže od godine dana. Nakon spajanja, Dalmacija će imati nacionalno važnu i moćnu banku s vrlo bogatom mrežom i atraktivnim portfeljem proizvoda.,“ izjavio je Balázs Békeffy, predsjednik Uprave OTP banke Hrvatska.

Slaven Celić, bivši član Uprave OTP banke Hrvatska, preuzeo je mjesto predsjednika Uprave Splitske banke. Njegovo bogato iskustvo u postupcima spajanja banaka bit će važan doprinos uspjehu postupka integracije ovih dviju banaka. Sadašnji član Uprave Splitske banke Zvonimir Akrap zadržat će svoje mjesto u Upravi i bit će zadužen za poslovno bankarstvo i tržišta, dok će dva nova člana biti  Balázs Balogh, zadužen za upravljanje rizikom, te Balázs Olchváry, zadužen za operacije i IT infrastrukturu. Prokurist Splitske banke Tomislav Krpan također će ostati na tom položaju.

 „Čast mi je preuzeti dužnost vođenja Splitske banke u periodu spajanja. Sljedećih mjeseci naš glavni fokus će podjednako biti na osiguranju najviše kvalitete u radu s klijentima i uspješnoj pripremi integracijskog procesa. Za uspješno ostvarenje naših ciljeva najvažniji su nam ljudi, a Splitska banka ima izrazito kvalitetne stručnjake,“ izjavio je Slaven Celić, novoimenovani predsjednik Uprave Splitske banke.

Jednom spojena banka imat će preko 130 poslovnica, 400 bankomata te više od 500.000 aktivnih klijenata. Zadržat će svoj vodeći položaj i tržišni udio u nekim tržišnim segmentima i regijama, posebno u priobalju.