OTP banka dovršila financijsko preuzimanje u Crnoj Gori

Crnogorska komercijalna banka, podružnica OTP grupe, je 16. srpnja 2019. okončala financijski postupak kojim je preuzeto 90,56 posto udjela u Société Générale Montenegro (SGM) banci, crnogorskoj podružnici grupe Société Générale. Transakcija je izvršena temeljem akvizicijskog ugovora koji je potpisan 28. veljače ove godine.

S tržišnim udjelom od 11,9 posto krajem ožujka 2019. godine, SGM je treća najveća banka na crnogorskom tržištu, s univerzalnom ponudom financijskih usluga u poslovanju s građanstvom i korporativnom segmentu. Očekuje se da će integracijski proces biti dovršen tijekom 2020. godine.

Ovom transakcijom OTP grupa dodatno jača svoj tržišni položaj na području središnje i istočne Europe.

OTP grupa prisutna je u deset zemalja središnje i istočne Europe. Nedavnim akvizicijama u Moldaviji i Sloveniji poslovanje se širi na područje dvanaest zemalja.