Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 22. travnja 2013. godine stupaju na snagu nove tarife naknada OTP banke u dijelu bezgotovinskog plaćanja i gotovinskih uplata u korist računa pravnih osoba.