Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 06. svibnja 2013. godine stupaju na snagu nove tarife naknada OTP banke u dijelu naknada za kovanice i za paket OTP Plus.