Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 03. lipnja 2013. godine stupaju na snagu nove tarife naknada OTP banke u dijelu ugovaranja prekoračenja.