Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 1. srpnja 2013. godine stupaju na snagu nove tarife naknada OTP banke vezane uz devizni platni promet.