Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 10. kolovoza 2013. godine stupaju na snagu nove tarife naknada OTP banke u dijelu godišnjih članarina za charge i revolving kartice.