Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 05. travnja 2013. godine stupaju na snagu nove tarife naknada OTP banke u dijelu oslobađanja od naknade neodležanosti i Obiteljske štednje.