Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 07. lipnja 2014. godine primjenjuju se nove tarife naknada OTP banke u dijelu dostave PIN-ova uz kartice putem SMS poruka te u dijelu tarife za otkup putničkih čekova u valuti JPY.