OTP banka d.d. potpisala s HBOR-om Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID – 19

Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID - 19 kojeg je OTP banka d.d. potpisala s HBOR-om omogućuje brže i jednostavnije odobrenje novih kredita za očuvanje likvidnosti izvoznika, uključujući i turistički sektor.

„Ova kriza je na izravan ili neizravan način utjecala na cjelokupno gospodarstvo, ne samo na domaćem, nego i na svim svjetskim tržištima.

Međutim, imajući na umu strukturu hrvatskog gospodarstva očekivanja su kako će među najviše pogođenim subjektima biti upravo pojedine izvozne djelatnosti, u koje naravno uključujemo i turistički sektor.

Od samog početka ove izvanredne situacije provodimo sve raspoložive mjere za pomoć gospodarstvu u izravnom kontaktu s poslovnim klijentima, uključujući provedbu moratorija na kredite, reprogram kreditnih obveza, kreditiranje za likvidnost te izravne oblike pomoći zdravstvenom sektoru.

Pozdravljamo program HBOR-a za osiguranjem portfelja koji će i ovu mjeru za oporavak gospodarstva učiniti još dostupnijom našim klijentima iz ovog sektora.“ izjavio je predsjednik Uprave OTP banke Balázs Békeffy.

Korištenjem ovog HBOR-ovog osiguranja portfelja kredita omogućeno je brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika, a banka će samostalno odlučivati o kreditima koje će uključiti u portfelj koji HBOR osigurava do 50 posto iznosa glavnice, redovne ugovorene kamate, interkalarne i kamate u počeku.

U osigurani portfelj po ovom programu mogu biti uključeni novi krediti za likvidnost s počekom do jedne godine i rokom otplate do pet godina.

Izvoznici su definirani kao poduzetnici koji su u zadnjoj poslovnoj godini, za koju su dostupna službena financijska izvješća, ostvarili najmanje 20 posto prihoda od izvoza.