OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split OGLAŠAVA prodaju nekretnine

Na temelju Zaključka o prodaji Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj St-577/2021-429 od 10.12.2021 godine

OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

OGLAŠAVA prodaju nekretnine

I. Predmet prodaje je nekretnina kat.čest.zem. 2485/234, zk.ul. 824, K.O. Gornji Muć u naravi: poslovni objekt-betonara i zemljište, Poslovna zona Prisike, Gornji Muć. Nekretnina je izgrađena na uređenom i komunalno djelomično opremljenom građevinskom zemljištu u zoni poslovne izgradnje. Površina građevinskog zemljišta iznosi 6.079 m2, a odnosi se na zemljišta ispod građevina i gospodarsko dvorište. Građevina se sastoji od temelja postrojenja, temelja silosa, zidova spremišta (betonara) te pomoćnog objekta s uredskim prostorom. Izvedene su elektroinstalacije, vodovod kanalizacija. Na lokaciji su instalirani metalni silosi za cement, postrojenje za miješanje betona i skreper za utovar agregata u miješalicu. Površina: Građevina NGP=320 m2, BGP=360 m2, BV=1710 m2.

Utvrđena cijena nekretnine iznosi 1.676.265,00 kn, a na trećoj elektronskoj javnoj dražbi nekretnina se prodaju po početnoj cijeni od 419.066,25 kn

II. Nadmetanje će trajati od  18.08.2022. godine u 09:00:00 sati do 01.09.2022. godine u 08:59:59 sati

III. Jamčevina u iznosu od 167.626.50 kn mora biti zaprimljena na računu Financijske agencije najkasnije do 09.08.2022. godine.

IV. Detaljne informacije o prodaji nekretnine iz točke I. ovog oglasa nalaze se u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 10.06.2022, a koji se može naći pod brojem ST-577/2011 na Internet stranicama FINA-e:  https://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetn

V. Informacije u svezi nekretnine koja je predmet prodaje, mogu se dobiti kod stečajne upraviteljice Dunje Krstulović na mobitel 091/5888-133.